ทางเลือกในการดื่มน้ำ ที่มีอยู่ใปัจจุบันจาก  เครื่องกรองน้ำ Maktang

สูตรคำนวณปริมาณน้ำดื่มที่เหมาะกับคุณ

องค์การอนามัยโลกได้กำหนดสูตรคำนวณปริมาณน้ำดื่มที่เหมาะสมกับน้ำหนักตัวของแต่ละคน ในแต่ละวันไว้ดังนี้ น้ำหนักตัว (ก.ก.)/2 x 2.2 x30 = … C.C. (1000 C.C. = 1 ลิตร, 1 ลิตร = 5 แก้ว)

สมมติว่ามีน้ำหนักตัว 55 กิโลกรัม 55/2 x 2.2 x 30 = 1815 C.C. 1815 C.C. = 1.8 ลิตร 1.8 ลิตร = 9 แก้ว เมื่อทราบปริมาณน้ำดื่มต่อวันแล้ว จะต้องมีเทคนิคในการดื่มน้ำให้เกิดประโยชน์กับร่างกายมากที่สุดด้วย เทคนิคง่ายๆ ที่ว่านั้นมีอยู่ 2 ข้อคือ

หลังตื่นนอน ก่อนแปรงฟัน ให้ดื่มน้ำทันที 2-5 แก้ว เพื่อช่วยขับของเสียออกจากร่างกาย ควรเป็นน้ำธรรมดาหรือน้ำอุ่น ไม่ใช่น้ำเย็น ที่ต้องดื่มตอนเช้าเพราะเป็นช่วงที่ร่างกายขับสารพิษได้ดีที่สุด 
ดื่มน้ำแต่น้อยระหว่างรับประทานอาหาร ไม่ควรเกิน 1 แก้ว หลังรับประทานอาหารเสร็จแล้ว 40 นาทีจึงค่อยดื่มน้ำตาม เพื่อให้กระเพาะย่อยอาหารได้เต็มที่ ที่สำคัญไม่ควรดื่มน้ำเย็น เพราะจะไปรบกวนการย่อยทุกวันนี้เราดื่มน้ำอะไรกันอยู่

 ทางเลือกในการดื่มน้ำ

1.น้ำฝน 

  น้ำฝน น้ำฝนที่ไม่ผ่านการกรองจากเครื่องกรองน้ำเป็นที่ตกผ่านชั้นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยมลพิษ ดังนั้น น้ำฝน
ที่สะอาดจจึงกลายเป็นฝนกรด อีกทั้งหลังคาที่รองรับน้ำฝน และภาชนะที่กักเก็บน้ำฝน บางครั้งมีความสอาดไม่
เพียงพอจึงทำให้น้ำฝนนั้นสกปรกได้

2. น้ำบ่อ และน้ำบาดาล               

  น้ำบ่อ และน้ำบาดาล น้ำบ่อ และน้ำบาดาลที่ไม่ผ่านการกรองจากเครื่องกรองน้ำเป็นน้ำที่ผ่านชั้นดินหินทราย 
เป็นการกรองทางธรรมชาติที่สามารถกรองสิ่งสกปรกออกไปได้ส่วนหนึ่ง แต่ชั้นดินหินทรายเหล่านั้นไม่สามารถ
กรองสารตะกั่ว ยาปราบศัตรูพืช รวมทั้งสารเคมีต่าง ๆ ทีปนเปื้อนอยู่ในดินนั้นได้

3. น้ำประปา

 

น้ำประปา น้ำประปาที่ไม่ผ่านการกรองจากเครื่องกรองน้ำเป็นน้ำที่มีคุณภาพสอาดเพียงพอ แต่ที่ไม่น่าไว้ใจก็คือ
ท่อน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ ระหว่างทางที่นำน้ำเข้ามาถึงผู้บริโภคนั้น ท่อน้ำและอุปกรณ์ต่างๆอาจผุกร่อนหรือแตกรั่ว
จนน้ำประปาโดนปนเปื้อน ทั้งนี้สิ่งไม่พึงประสงค์อาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่

       สิ่งไม่มีชีวิต เช่น อนุภาคดิน เม็ดทราย เศษตะกอน โลหะหนัก และสารเคมีต่างๆ

       สิ่งมีชีวิต ซึ่งมีสามารถแบบย่อย เรียงจากขนาดใหญ่ไปหาเล็ก ได้แก่ ซีสต์ แบคทีเรีย และไวรัส

4. การต้มน้ำดื่ม

  การต้มน้ำดื่ม การต้มน้ำดื่มที่ไม่ผ่านการกรองจากเครื่องกรองน้ำ เป็นน้ำที่สามารถทำลายสิ่งมีชีวิตได้ แต่คลอรีน
ในน้ำนั้นเมื่อรวมตัวกับซากพืชซากสัตว์ แล้วได้รับความร้อน จากการต้ม จะทำให้เกิดสารคลอโรฟอร์ม และ
สารไตรฮาโลมีเทน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งได้

5. น้ำที่ผ่านการกรองจากเครื่องกรองน้ำดื่ม

  น้ำที่ผ่านการกรองจากเครื่องกรองน้ำดื่ม น้ำที่ผ่านการกรองจากเครื่องกรองน้ำดื่ม ในปัจจุบันมีความสอาด
ตั้งแต่ 0.01ไมค์คอน(เครื่องกรองน้ำดื่มระบบUF)จนถึง0.0001(เครื่องกรองน้ำดื่มระบบRO)ไมค์คอน อีกทั้งมี
ระบบการกรองน้ำโมเลกุลเล็ก(Pi-ORP)
  คุณสมบัติของ Pi ()
ไส้กรองเที่มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระและปกป้องจาก Active Oxidant Agents ฟื้นฟูเซลส์ ปรับสมดุล
ในร่างกาย มีค่าPHเป็นด่างซึ่งเหมาะสำหรับร่างกายพร้อม ด้วยการเพิ่มแร่ธาตุที่จำเป็นให้แก่น้ำ ได้แก่ แคลเซียม
แมกนีเซียม โซเดียม และโปตัสเซียม ซึ่งเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย
 

คุณสมบัติของ ORP

1. ป้องกันโรคกระดูกพรุน   ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ร่างกายมีแร่ธาตุ  แคลเซียม  แมกนีเซียม

2. ในระดับ Super Antioxidant ( SOD) ชะลอความแก่  ต่อต้านการถูก   ทำลายของเซลล์ จากมลพิษ ทำให้
เซลล์เสื่อมช้า
ลงมีค่า ORP เป็น ลบ ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ

3. มีโมเลกุลเล็กด้วย คุณ สมบัติของ Coral Sand ที่มีเฉพาะในไส้กรองที่มีคุณภาพสูง   สามารถแผ่รังสีอินฟาเรด
ชนิดคลื่น
ความถี่ไกลสั่นสะเทือนทำให้อนุภาคของน้ำแตกตัวเล็กลง ขนาด 6 โมเลกุล  ทำให้น้ำเป็นตัวทำละลาย
ที่ดี คือเกลือแร่  
วิตามิน  และออกซิเจน จะซึมเข้าสู่เซลล์ได้ง่ายขึ้น  และพาสารอาหารให้แก่เซลล์ได้มากขึ้น

4. มีความเป็นด่าง จากแร่ธาตุของเครื่องกรองน้ำ FK water+  จะช่วยกระบวนการดีท๊อกซ์  ขจัดของเสียและสารพิษ

 ออกจากเซลล์ของร่างกายผ่านทางปัสสาวะ  อุจจาระ และเหงื่อได้เร็วกว่าน้ำทั่วไป สร้างสมดุลให้ร่างกาย
ซึ่งปกติเลือดคนเรามีค่า pH 7.4  น้ำสะอาดที่เกิดจากกระบวนการไออนไนซ์  ให้ค่า pH 8.5 จึงช่วยรักษาสมดุล 
และสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายได้

  ผู้บริโภคจำนวนมากจึงหันมาดื่มน้ำที่ผ่านการกรองจากเครื่องกรองน้ำดื่มกันมากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคให้ความ
สำคัญและเข้าใจ สุขภาพอนามัยมากขึ้น อีกทั้งมั่นใจในเทคโนโลยีของเครื่งกรองน้ำดื่มมากขึ้น

ดูขั้นตอนการกรองน้ำ RO       ดูขั้นตอนการกรองน้ำ UF       ดูขั้นตอนการกรองน้ำ NANO       ดูขั้นตอนการกรองน้ำ UF+ Pi-ORP

เครื่องกรองน้ำ แบบตั้งพื้นร้อน/เย็น ระบบ5ขั้นตอน UF NANO RO

เครื่องกรองน้ำ แบบตั้งโต๊ะ ระบบ5ขั้นตอน UF NANO RO

เครื่องกรองน้ำ แบบแขวน ระบบ5ขั้นตอน UF NANO

เครื่องกรองน้ำ AQUATEK นำเข้าจาก USA ทั้งชุด

เครื่องกรองน้ำสแตนเลส 2ขั้นตอน 3ขั้นตอน (ราคาถูก)

เครื่องกรองน้ำ แบบอันเดอร์ซิงค์ ระบบ5ขั้นตอน UF NANO RO

เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม เครื่องกรองน้ำโรงงาน

เครื่องกรองน้ำสำหรับโรงเรียน

เครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์

เครื่องทำน้ำแร่

เครื่องกรองตะกอน น้ำประปา น้ำบาดาล (สินค้าขายดี)

เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส ยอดขายอันดับ1 ลดราคา

เครื่องทำน้ำร้อนสแตนเลส ยอดขายอันดับ1 ลดราคา

ตู้ทำน้ำร้อน/น้ำเย็นสแตนเลส ยอดขายอันดับ1 ลดราคา

เครื่องกรองน้ำระบบ 40"+uv30w.

เครื่องกรองน้ำตู้ปลา

แท้งค์น้ำสแตนเลส ลดราคา

แท้งค์น้ำ PE

ปั๊มน้ำ MITSUBISHI

ขัอดีของเครื่องกรองน้ำ Maktang ถูก ดี คุ้ม บริการเป็นเลิศ

เครื่องกรองน้ำดื่ม คุณภาพดี ราคาประหยัด

- เรามีอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำครบครัน

- อุปกรณ์เครื่องกรองน้ำทุกชิ้นส่วนนำเข้าจากต่างประเทศ

- เราใช้อุปกรณ์เครื่องกรองน้ำของแท้ทนนานปี

- รับประกัน เครื่องกรองน้ำ 1 ปี

- เรามีทีมช่าง เครื่องกรองน้ำ มืออาชีพ ชำนาญกว่า 10 ปี

Visitors: 3,036,297