เครื่องกรองน้ำแบบอันเดอร์ซิงค์

เครื่องกรองน้ำ แบบอันเดอร์ซิงค์
เราขายปลีกในราคาส่ง ขายส่งราคาต่ำสุด บริการหลังการขายสุดคุ้ม
ติดตั้ง ส่งฟรี กรุงเทพฯ และปริมณฑล Tel.085 449 5429

ระบบ RO 5 ขั้นตอน ระบบ RO 5 ขั้นตอน ระบบ RO 5 ขั้นตอน
ขั้นตอนการกรอง 5 ขั้นตอน
1 PP 5 ไมครอน
2 Resin Filter
3 Carbon Block
4 Membrane RO
5 Post Carbon
ขั้นตอนการกรอง 5 ขั้นตอน
1 PP 5 ไมครอน
2 Resin Filter
3 Carbon Block
4 Membrane RO
5 Post Carbon
ขั้นตอนการกรอง 5 ขั้นตอน
1 Sediment Filter 5 micron 10"(USA)
2 Carbon Block 5 micron 10"(USA)
3 Softener Filter (Food grade)
4 Membrane (RO)
5 Post Carbon Filter (USA)
ระบบ RO 5 ขั้นตอน เครื่องกรองน้ำสำหรับโรงเรียน โรงงาน ระบบ UV 5 ขั้นตอน
เครื่องกรองน้ำระบบ UF สำหรับโรงเรียน โรงงาน มีความละเอียดถึง 0.01 ไมครอน
ขั้นตอนการกรอง 5 ขั้นตอน
1 PP 5 ไมครอน
2 Resin Filter
3 Carbon Block
4 Membrane RO
5 Post Carbon

ขั้นตอนการกรอง 5 ขั้นตอน
1 pp 5 ไมครอน 20”
2 Post Carbon GAC 20”
3 Carbon Block 20”
4 Vifil Membrane 4 แท่ง
5 Post Carbon Filter

ขั้นตอนการกรอง 5 ขั้นตอน
1 PP 5 micron
2 Resin Filter
3 Carbon Block
4 Post Carbon Filter
5 UV 6 w.

เครื่องกรองน้ำดื่มระบบ UV
MODEL LUV20
เครื่องกรองน้ำดื่มระบบ UV
MODEL PUV20
 
เครื่องกรองน้ำดื่มระบบ UV 5 ขั้นตอน MODEL LUV20 เครื่องกรองน้ำดื่มระบบ UV 5 ขั้นตอน ราคาถูก MODEL PUV20  
ขั้นตอนการกรอง 5 ขั้นตอน 
1 PP 5 micron 
2 Resin Filter
3 Carbon Block
4 Post Carbon Filter
5 UV 11 w.
ขั้นตอนการกรอง 5 ขั้นตอน 
1 PP 5 micron 
2 Resin Filter
3 Carbon Block
4 Post Carbon Filter
5 UV 11 w.
 

 

ระบบ UF 4 ขั้นตอน ระบบ UF 5 ขั้นตอน ระบบ UF 6 ขั้นตอน ( Pi orp )
ขั้นตอนการกรอง 4 ขั้นตอน
1 PP 5 ไมครอน
2 Resin Filter
3 Carbon Block
4 Membrane UF


ขั้นตอนการกรอง 5 ขั้นตอน
1 PP 5 ไมครอน
2 Resin Filter
3 Carbon Block
4 Membrane UF
5 Post Carbon

ขั้นตอนการกรอง 6 ขั้นตอน
1 PP 5 ไมครอน
2 Resin Filter
3 Carbon Block
4 Membrane UF
5 Pi ORP

6 Post Carbon

 

ระบบ NANO 5 ขั้นตอน ระบบ NANO 6 ขั้นตอน(Pi orp) ระบบ แม่เหล็ก 6 ขั้นตอน
ขั้นตอนการกรอง 5 ขั้นตอน
1 PP 5 ไมครอน
2 Resin Filter
3 Carbon Block
4 Membrane Nano
5 Post Carbon

ขั้นตอนการกรอง 5 ขั้นตอน
1 PP 5 ไมครอน
2 Resin Filter
3 Carbon Block
4 Membrane Nano
5 Pi ORP
6 Post Carbon

ขั้นตอนการกรอง 6 ขั้นตอน
1 PP 5 ไมครอน
2 Resin Filter
3 Bio mineral
4 Carbon Inline(GAC)
5 Post Carbon Filter
6 Magnetic

 

ระบบ เซรามิค 3 ขั้นตอน ระบบ เซรามิค 4 ขั้นตอน
ระบบ เซรามิค 5 ขั้นตอน


ขั้นตอนการกรอง 3 ขั้นตอน
1 Activate Carbon
2 Resin Filter
3 Ceramic

ขั้นตอนการกรอง 4 ขั้นตอน
1 Activate Carbon
2 Resin Filter
3 Ceramic
4 Post Carbon

ขั้นตอนการกรอง 5 ขั้นตอน
1 Sediment Filter 5 micron 10”(USA)
2 Carbon Block 5 micron 10”(USA)
3 Softener Filter (FOOD GRADE)
4 Ceramic Filter(CRM)
5 Post Carbon Filter(Omnipure USA)

 

Visitors: 2,880,869