เครื่องทำน้ำเย็น สแตนเลส

เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส ลดราคาสูงลุด 45%

(บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส ไร้สารตะกั่วมีใบเซอร์ฯ (ใบรับรอง) รับประกัน 2 ปี มีโรงงาน ISO9001

เราขายปลีกในราคาส่ง  ขายส่งราคาต่ำสุด  บริการหลังการขายสุดคุ้ม

รับประกันความเย็น 1 ปี คอมเพรสเซอร์ฮิตาชิรับประกัน 2 ปี ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลสปกติ
ตัวตู้อุปกรณ์ภายนอกและก๊อกน้ำไม่รับประกัน (ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลสแบบต่อท่อหน้าเว้า1,2,3 ก๊อก
ระบายความร้อนของคอนเดนเซอร์ด้วยมอเตอร์พัดลมดูดเป่า ทำให้คอนเดนเซอร์ของเครื่องทำน้ำเย็นคงทนกว่า

เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลสแบบต่อท่อหน้าเว้า1,2,3ก๊อก
เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส แบบต่อท่อหน้าเว้า
รุ่น WC1 ก๊อกน้ำเย็น 1 ก๊อก
รุ่น WC2 ก๊อกน้ำเย็น 2 ก๊อก
รุ่น WC3 ก๊อกน้ำเย็น 3 ก๊อก


เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลสแบบต่อท่อหน้าเว้า4,5,6 ก๊อก
ระบายความร้อนของคอนเดนเซอร์ด้วยมอเตอร์พัดลมดูดเป่า ทำให้คอนเดนเซอร์ของเครื่องทำน้ำเย็นคงทนกว่า

เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลสแบบต่อท่อหน้าเว้า4,5,6ก๊อก
เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส แบบต่อท่อหน้าเว้ารุ่น WC4 ก๊อกน้ำเย็น 4 ก๊อก
รุ่น WC5 ก๊อกน้ำเย็น 5 ก๊อก
รุ่น WC6 ก๊อกน้ำเย็น 6 ก๊อก


เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลสแบบต่อท่อหน้าเว้า7,8,10 ก๊อก
ระบายความร้อนของคอนเดนเซอร์ด้วยมอเตอร์พัดลมดูดเป่า ทำให้คอนเดนเซอร์ของเครื่องทำน้ำเย็นคงทนกว่า

เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลสแบบต่อท่อหน้าเว้า7,8,10ก๊อก
เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส แบบต่อท่อหน้าเว้า
รุ่น WC7 ก๊อกน้ำเย็น 7 ก๊อก
รุ่น WC8 ก๊อกน้ำเย็น 8 ก๊อก
รุ่น WC10 ก๊อกน้ำเย็น 10 ก๊อก


เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลสแบบต่อท่อหน้าเว้า1,2,3 ก๊อก
ระบายความร้อนคอนเดนเซอร์ด้วยแผงระบายความร้อน ทำให้ราคาถูกกว่า

เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลสแบบต่อท่อหน้าเว้า1,2,3ก๊อก
เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส แบบต่อท่อหน้าเว้า
รุ่น SC1 ก๊อกน้ำเย็น 1 ก๊อก
รุ่น SC2 ก๊อกน้ำเย็น 2 ก๊อก
รุ่น SC3 ก๊อกน้ำเย็น 3 ก๊อก


เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลสแบบต่อท่อหน้าเว้า4,5,6ก๊อก
ระบายความร้อนคอนเดนเซอร์ด้วยแผงระบายความร้อน ทำให้ราคาถูกกว่าเครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส แบบต่อท่อหน้าเว้า

ตู้ทำน้ำเย็น sc4
รุ่น SC4 ก๊อกน้ำเย็น 4 ก๊อก
รุ่น SC5 ก๊อกน้ำเย็น 5 ก๊อก
รุ่น SC6 ก๊อกน้ำเย็น 6 ก๊อก

 


 เครื่องน้ำเย็นแบบถังคว่ำ2ก๊อก M-37

เครื่องน้ำเย็นแบบถังคว่ำ2ก๊อก M-37
เครื่องทำน้ำน้ำเย็น MD - รุ่น MD32 กำลังไฟทำน้ำร้อนอยู่ที่ 420 วัตต์ และกำลังไฟทำน้ำเย็นอยู่ที่ 90 วัตต์
ถังน้ำทำความเย็น STAINLESS STEELปั๊มขึ้นรูปไร้รอยต่อไร้สารตะกั่ว
ระบบทำความเย็นรวดเร็วทันใจมีประสิทธิภาพในการทำความเย็นดีขึ้น
รูปทรง ทันสมัย ทนทาน กลมกลืนเข้ากับการตกแต่งทุกสถานที่
ใช้สารทำความเย็นที่ไม่มีส่วนผสมของสาร CFC
ผลิตน้ำเย็นได้ 2 ลิตรต่อชั่วโมง ได้ที่อุณหภูมิ ≤ 10°C
พร้อมสวิตซ์เปิดปิดควบคุมการใช้งาน (ที่ด้านหลัง)
ก๊อกน้ำ KOREAN STYLE ทันสมัยพร้อมตู้เก็บของ
มีชั้นเก็บของด้านล่างทำให้เก็บของได้สะดวก
ขนาด 355x370x965 มม. น้ำหนัก 16.5 กก. รับประกัน 1 ปี


เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลสแบบถังคว่ำ1,2ก๊อก
ระบายความร้อนคอนเดนเซอร์ด้วยแผงระบายความร้อน ทำให้ราคาถูกกว่า

เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลสแบบถังคว่ำ1,2ก๊อก
เครื่องทำน้ำเย็น สแตนเลส แบบถังคว่ำ
รุ่น UC1 ก๊อกน้ำเย็น 1 ก๊อก
รุ่น UC2 ก๊อกน้ำเย็น 2 ก๊อก
รุ่น UPC1 ก๊อกน้ำเย็น 1 ก๊อก


เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลสแบบถังคว่ำหน้าเว้า1,2,3 ก๊อก
ระบายความร้อนของคอนเดนเซอร์ด้วยมอเตอร์พัดลมดูดเป่า ทำให้คอนเดนเซอร์ของเครื่องทำน้ำเย็นคงทนกว่า

เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลสแบบถังคว่ำหน้าเว้า1,2,3 ก๊อก
เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส แบบถังคว่ำหน้าเว้า
รุ่น WBC1 ก๊อกน้ำเย็น 1 ก๊อก
รุ่น WBC2 ก๊อกน้ำเย็น 2 ก๊อก
รุ่น WBC3 ก๊อกน้ำเย็น 3 ก๊อก
รุ่น WBC4 ก๊อกน้ำเย็น 4 ก๊อก


เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลสแบบถังคว่ำหน้าเว้า1,2,3 ก๊อก
ระบายความร้อนคอนเดนเซอร์ด้วยแผงระบายความร้อน ทำให้ราคาถูกกว่า

เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลสแบบถังคว่ำหน้าเว้า1,2,3 ก๊อก
เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส แบบถังคว่ำหน้าเว้า
รุ่น SBC1 ก๊อกน้ำเย็น 1 ก๊อก
รุ่น SBC2 ก๊อกน้ำเย็น 2 ก๊อก
รุ่น SBC3 ก๊อกน้ำเย็น 3 ก๊อก
รุ่น SBC4 ก๊อกน้ำเย็น 4 ก๊อก


เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส แบบต่อท่อ 3 หน้า4,5,6ก๊อก
ระบายความร้อนของคอนเดนเซอร์ด้วยมอเตอร์พัดลมดูดเป่า ทำให้คอนเดนเซอร์ของเครื่องทำน้ำเย็นคงทนกว่า

เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส แบบต่อท่อ 3 หน้า4,5,6ก๊อก
เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส แบบต่อท่อ 3 หน้า
รุ่น OSF2 ก๊อกด้านหน้า 2 ซ้าย 2 ขวา 2
รุ่น OSF3 ก๊อกด้านหน้า 3 ซ้าย 2 ขวา 2
รุ่น OSF4 ก๊อกด้านหน้า 4 ซ้าย 2 ขวา 2


เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส แบบต่อท่อ 3 หน้า7,8ก๊อก
ระบายความร้อนของคอนเดนเซอร์ด้วยมอเตอร์พัดลมดูดเป่า ทำให้คอนเดนเซอร์ของเครื่องทำน้ำเย็นคงทนกว่า

เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส แบบต่อท่อ 3 หน้า7,8ก๊อก
เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส แบบต่อท่อ 3 หน้า
รุ่น OSF5 ก๊อกด้านหน้า 5 ซ้าย 1 ขวา 1
รุ่น OSF6 ก๊อกด้านหน้า 6 ซ้าย 1 ขวา 1


เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลสระบบปิด แบบต่อท่อมือกด เท้าเหยียบ รุ่น CU1 ก๊อกน้ำเย็นพุ่ง 1 รุ่น CD1 ก๊อกน้ำพุ่ง 1 ก๊อกงวงช้าง 1
ระบายความร้อนของคอนเดนเซอร์ด้วยมอเตอร์พัดลมดูดเป่า ทำให้คอนเดนเซอร์ของเครื่องทำน้ำเย็นคงทนกว่า

เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลสระบบปิด แบบต่อท่อมือกด เท้าเหยียบ รุ่น CU1 ก๊อกน้ำเย็นพุ่ง 1 รุ่น CD1 ก๊อกน้ำพุ่ง 1 ก๊อกงวงช้าง 1
เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลสระบบปิด
แบบต่อท่อมือกด เท้าเหยียบ
รุ่น CU1 ก๊อกน้ำเย็นพุ่ง 1
รุ่น CD1 ก๊อกน้ำพุ่ง 1 ก๊อกงวงช้าง 1


เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลสระบบปิด แบบต่อท่อมือกด น้ำพุ่ง2,3,4ก๊อก
ระบายความร้อนของคอนเดนเซอร์ด้วยมอเตอร์พัดลมดูดเป่า ทำให้คอนเดนเซอร์ของเครื่องทำน้ำเย็นคงทนกว่า

เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลสระบบปิด แบบต่อท่อมือกด น้ำพุ่ง2,3,4ก๊อก
ครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลสระบบปิด แบบต่อท่อมือกด น้ำพุ่ง
รุ่น CU2 น้ำเย็นพุ่ง 2 
ก๊อก
รุ่น CU3 น้ำเย็นพุ่ง 3 
ก๊อก
รุ่น CU4 น้ำเย็นพุ่ง 4 
ก๊อก


เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลสระบบปิด แบบต่อท่อเท้าเหยียบ น้ำพุ่ง 2,3,4ก๊อก
ระบายความร้อนของคอนเดนเซอร์ด้วยมอเตอร์พัดลมดูดเป่า ทำให้คอนเดนเซอร์ของเครื่องทำน้ำเย็นคงทนกว่า

เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลสระบบปิด แบบต่อท่อเท้าเหยียบ น้ำพุ่ง 2,3,4ก๊อก
เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลสระบบปิด แบบต่อท่อเท้าเหยียบ น้ำพุ่ง
รุ่น CUF2 น้ำเย็นพุ่ง 2 
ก๊อก
รุ่น CUF3 น้ำเย็นพุ่ง 3 
ก๊อก
รุ่น CUF4 น้ำเย็นพุ่ง 4 
ก๊อก

 


 

 • เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส 7 ก๊อก รุ่น WC7
  เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส 7 ก๊อก รุ่น WC7

  ความจุถังน้ำเย็น 150 Lใช้จริง 115 L ขนาด (ก x ล x ส) 150 x 46 x 119 ซม.(คอมเพรสเซอร์ HITACHI รับประกัน 2 ปี)

 • ความจุถังน้ำเย็น 180 Lใช้จริง 140 L ขนาด (ก x ล x ส) 180 x 46 x 119 ซม.(คอมเพรสเซอร์ KULTHORN รับประกัน 1 ปี)
 • เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส 10 ก๊อก รุ่น WC10
  เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส 10 ก๊อก รุ่น WC10

  ความจุถังน้ำเย็น 200 Lใช้จริง 154 L ขนาด (ก x ล x ส) 200 x 46 x 119 ซม.(คอมเพรสเซอร์ KULTHORN รับประกัน 1 ปี)
 • เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส 1 ก๊อก รุ่น SC1
  เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส 1 ก๊อก รุ่น SC1

  ความจุถังน้ำเย็น 37 L ใช้จริง 24 L ขนาด (ก x ล x ส) 46 x 46 x 119 ซม.(คอมเพรสเซอร์ HITACHI รับประกัน 2 ปี)
 • เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส 2 ก๊อก รุ่น SC2
  เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส 2 ก๊อก รุ่น SC2

  ความจุถังน้ำเย็น 37 L ใช้จริง 24 L ขนาด (ก x ล x ส) 46 x 46 x 119 ซม.(คอมเพรสเซอร์ HITACHI รับประกัน 2 ปี)
 • เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส 3 ก๊อก รุ่น SC3
  เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส 3 ก๊อก รุ่น SC3

  ความจุถังน้ำเย็น 59 L ใช้จริง 46 L ขนาด (ก x ล x ส) 66 x 46 x 119 ซม.(คอมเพรสเซอร์ HITACHI รับประกัน 2 ปี)
 • เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส 4 ก๊อก รุ่น SC4
  เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส 4 ก๊อก รุ่น SC4

  ความจุถังน้ำเย็น 70 L ใช้จริง 54 L ขนาด (ก x ล x ส) 76 x 46 x 119 ซม.(คอมเพรสเซอร์ HITACHI รับประกัน 2 ปี)
 • เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส ถังคว่ำ 1 ก๊อก รุ่น UC1
  เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส ถังคว่ำ 1 ก๊อก รุ่น UC1

  ความจุถังน้ำเย็น 2.2 L ขนาด (ก x ล x ส) 30 x 30 x 90 ซม. (คอมเพรสเซอร์ HITACHI รับประกัน 2 ปี)
 • เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส ถังคว่ำ 2 ก๊อก รุ่น UC2
  เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส ถังคว่ำ 2 ก๊อก รุ่น UC2

  ความจุถังน้ำเย็น 2.2 L ขนาด (ก x ล x ส) 30 x 30 x 90 ซม. (คอมเพรสเซอร์ HITACHI รับประกัน 2 ปี)
 • เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส ถังคว่ำ 1 ก๊อก รุ่น UPC1
  เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส ถังคว่ำ 1 ก๊อก รุ่น UPC1

  ความจุถังน้ำเย็น 2.2 L ขนาด (ก x ล x ส) 30 x 30 x 90 ซม. (คอมเพรสเซอร์ HITACHI รับประกัน 2 ปี)
 • เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส ถังคว่ำ 1 ก๊อก รุ่น WBC1
  เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส ถังคว่ำ 1 ก๊อก รุ่น WBC1

  ความจุถังน้ำเย็น 37 L ใช้จริง 24 L ขนาด (ก x ล x ส) 46 x 46 x 119 ซม.(คอมเพรสเซอร์ HITACHI รัประกัน 2 ปี)
 • เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส ถังคว่ำ 2 ก๊อก รุ่น WBC2
  เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส ถังคว่ำ 2 ก๊อก รุ่น WBC2

  ความจุถังน้ำเย็น 37 L ใช้จริง 24 L ขนาด (ก x ล x ส) 46 x 46 x 119 ซม.(คอมเพรสเซอร์ HITACHI รัประกัน 2 ปี)
 • เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส ถังคว่ำ 3 ก๊อก
  เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส ถังคว่ำ 3 ก๊อก

  ความจุถังน้ำเย็น 59 L ใช้จริง 46 L ขนาด (ก x ล x ส) 66 x 46 x 119 ซม.(คอมเพรสเซอร์ HITACHI รับประกัน 2 ปี)
 • เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส ถังคว่ำ 4 ก๊อก
  เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส ถังคว่ำ 4 ก๊อก

  รุ่น WBC4 ความจุถังน้ำเย็น 70 L ใช้จริง 54 L ขนาด (ก x ล x ส) 76 x 46 x 119 ซม. (คอมเพรสเซอร์ HITACHI รัประกัน 2 ปี)
 • เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส ถังคว่ำ 1 ก๊อก รุ่น SBC1
  เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส ถังคว่ำ 1 ก๊อก รุ่น SBC1

  ความจุถังน้ำเย็น 37 L ใช้จริง 24 L ขนาด (ก x ล x ส) 46 x 46 x 119 ซม.(คอมเพรสเซอร์ HITACHI รัประกัน 2 ปี)
 • เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส ถังคว่ำ 2 ก๊อก
  เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส ถังคว่ำ 2 ก๊อก

  รุ่น SBC2 ความจุถังน้ำเย็น 37 L ใช้จริง 24 L ขนาด (ก x ล x ส) 46 x 46 x 119 ซม.(คอมเพรสเซอร์ HITACHI รัประกัน 2 ปี)
 • เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส ถังคว่ำ 3 ก๊อก รุ่น SBC3
  เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส ถังคว่ำ 3 ก๊อก รุ่น SBC3

  ความจุถังน้ำเย็น 59 L ใช้จริง 46 L ขนาด (ก x ล x ส) 66 x 46 x 119 ซม.คอมเพรสเซอร์ HITACHI (รับประกัน 2 ปี)
 • เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส ถังคว่ำ 4 ก๊อก รุ่น SBC4
  เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส ถังคว่ำ 4 ก๊อก รุ่น SBC4

  ความจุถังน้ำเย็น 70 L ใช้จริง 54 L ขนาด (ก x ล x ส) 76 x 46 x 119 ซม. คอมเพรสเซอร์ HITACHI (รัประกัน 2 ปี)
 • เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส 3 หน้า 6 ก๊อก รุ่นOSF2
  เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส 3 หน้า 6 ก๊อก รุ่นOSF2

  ความจุถังน้ำเย็น 35 Lใช้จริง 25 L ขนาด (ก x ล x ส) 54 x 54 x 119 ซม.คอมเพรสเซอร์ HITACHI (รัประกัน 2 ปี)
 • เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส 3 หน้า 7 ก๊อก รุ่นOSF3
  เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส 3 หน้า 7 ก๊อก รุ่นOSF3

  ความจุถังน้ำเย็น 60 Lใช้จริง 44 L ขนาด (ก x ล x ส) 74 x 54 x 119 ซม.(คอมเพรสเซอร์ HITACHI รัประกัน 2 ปี)
 • เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส 3 หน้า 8 ก๊อก
  เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส 3 หน้า 8 ก๊อก

  รุ่นOSF4 ความจุถังน้ำเย็น 71 Lใช้จริง 51 L ขนาด (ก x ล x ส) 84 x 54 x 119 ซม.(คอมเพรสเซอร์ HITACHI รัประกัน 2 ปี)
 • เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส 3 หน้า 9 ก๊อก รุ่นOSF5
  เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส 3 หน้า 9 ก๊อก รุ่นOSF5

  ความจุถังน้ำเย็น 110 Lใช้จริง 80 L ขนาด (ก x ล x ส) 116 x 54 x 119 ซม.(คอมเพรสเซอร์ HITACHI รัประกัน 2 ปี)
 • เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส 3 หน้า 10 ก๊อก รุ่นOSF6
  เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส 3 หน้า 10 ก๊อก รุ่นOSF6

  ความจุถังน้ำเย็น 124 Lใช้จริง 90 L ขนาด (ก x ล x ส) 128 x 54 x 119 ซม.คอมเพรสเซอร์ HITACHI (รัประกัน 2 ปี)
 • เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลสมือกดเท้าเหยียบ 1 ก๊อก รุ่น CU1
  เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลสมือกดเท้าเหยียบ 1 ก๊อก รุ่น CU1

  ความจุถังน้ำเย็น 3 Lขนาด (ก x ล x ส) 38.5 x 31.5 x 102 ซม.คอมเพรสเซอร์ HITACHI (รัประกัน 2 ปี)
 • เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลสมือกดเท้าเหยียบ 2 ก๊อก รุ่น CD1
  เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลสมือกดเท้าเหยียบ 2 ก๊อก รุ่น CD1

  ความจุถังน้ำเย็น 3 Lขนาด (ก x ล x ส) 38.5 x 31.5 x 102 ซม.(คอมเพรสเซอร์ HITACHI รัประกัน 2 ปี)
 • เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลสมือกดน้ำพุ่ง 2 ก๊อก รุ่น CU2
  เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลสมือกดน้ำพุ่ง 2 ก๊อก รุ่น CU2

  ความจุถังน้ำเย็น 15 L ขนาด (ก x ล x ส) 105 x 50 x 100 ซม.(คอมเพรสเซอร์ HITACHI รัประกัน 2 ปี)
 • เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลสมือกดน้ำพุ่ง 3 ก๊อก รุ่น CU3
  เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลสมือกดน้ำพุ่ง 3 ก๊อก รุ่น CU3

  ความจุถังน้ำเย็น 25 L ขนาด (ก x ล x ส) 130 x 50 x 100 ซม.(คอมเพรสเซอร์ HITACHI รัประกัน 2 ปี)
 • เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลสมือกดน้ำพุ่ง 4 ก๊อก รุ่น CU4
  เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลสมือกดน้ำพุ่ง 4 ก๊อก รุ่น CU4

  ความจุถังน้ำเย็น 30 L ขนาด (ก x ล x ส) 150 x 50 x 100 ซม.(คอมเพรสเซอร์ HITACHI รัประกัน 2 ปี)
 • เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลสเท้าเหยียบน้ำพุ่ง 2 ก๊อก รุ่น CUF2
  เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลสเท้าเหยียบน้ำพุ่ง 2 ก๊อก รุ่น CUF2

  ความจุถังน้ำเย็น 15 L ขนาด (ก x ล x ส) 105 x 50 x 100 ซม.(คอมเพรสเซอร์ HITACHI รัประกัน 2 ปี)
 • เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลสเท้าเหยียบน้ำพุ่ง 3 ก๊อก รุ่น CUF3
  เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลสเท้าเหยียบน้ำพุ่ง 3 ก๊อก รุ่น CUF3

  ความจุถังน้ำเย็น 25 L ขนาด (ก x ล x ส) 130 x 50 x 100 ซม.(คอมเพรสเซอร์ HITACHI รัประกัน 2 ปี)
 • เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลสเท้าเหยียบน้ำพุ่ง 4 ก๊อก รุ่น CUF4
  เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลสเท้าเหยียบน้ำพุ่ง 4 ก๊อก รุ่น CUF4

  ความจุถังน้ำเย็น 30 L ขนาด (ก x ล x ส) 150 x 50 x 100 ซม.(คอมเพรสเซอร์ HITACHI รัประกัน 2 ปี)
Visitors: 3,034,731