ปั๊มน้ำ MITSUBISHI

ปั๊มน้ำ MITSUBISHI ทุกรุ่น

มอเตอร์ปั๊มน้ำMITSUBISHIพลังสูง ส่งกำลังน้ำได้แรง ทนทาน กล่องเก็บสายไฟ ปกป้องชุดสายไฟและอุปกรณ์เก็บประจุไฟฟ้า ( Condenser ) จากน้ำ แมลงและหนู เสริมความมั่นใจอีกชั้นด้วยกล่องเหล็กพิเศษสำหรับครอบอุปกรณ์เก็บประจุไฟฟ้าภายใน มอเตอร์รับประกัน 5 ปี มี Thermostat ป้องกัน Motor ไหม้ ในสภาวะที่ใช้งานผิดปกติ 
ชุดหัวปั๊มน้ำMITSUBISHIทำจากทองแดง ทำให้ทนทาน และไม่เป็นสนิม ระบบป้องกันน้ำไหลย้อนกลับ โดยเช็ควาล์วแบบแผ่นกลม เคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวตั้งจึงปิดน้ำได้สนิทตลอดเวลา เพิ่มสายดิน เพื่อความปลอดภัยในการติดตั้งเครื่องเมื่อใช้งาน ตัวถังความดันเคลือบด้วยสีพิเศษ ทั้งภายในและภายนอกป้องกันสนิม ปลอดสารพิษ ฝาครอบพลาสติกเนื้อหนาพิเศษ ใช้วัสดุไม่ลุกลามไฟ ทนทุกสภาวะ พร้อมน็อตยึดฝาครอบ เพิ่มความแข็งแรง ปลอดภัย

เราขายปลีกในราคาส่ง  ขายส่งราคาต่ำสุด  บริการหลังการขายสุดคุ้ม
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI
รุ่น WP-85QS (มอเตอร์ 80 วัตต์)
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI
รุ่น WP-105QS (มอเตอร์ 100 วัตต์)
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI
รุ่น WP-155QS (มอเตอร์ 150 วัตต์)
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI รุ่น WP-85QS ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI รุ่น WP-105QS ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI รุ่น WP-155QS
     
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI
รุ่น WP-205QS (มอเตอร์ 200 วัตต์)
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI
รุ่น WP-255QS (มอเตอร์ 250 วัตต์)
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI
รุ่น WP-305QS (มอเตอร์ 300 วัตต์)
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI รุ่น WP-205QS ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI รุ่น WP-255QS ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI รุ่น WP-305QS
     
    ปั๊มน้ำอินเวอร์เตอร์ MITSUBISHI
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI
รุ่น WP-355QS (มอเตอร์ 350 วัตต์)
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI
รุ่น WP-405QS (มอเตอร์ 400 วัตต์)
ปั๊มน้ำอินเวอร์เตอร์ MITSUBISHI
รุ่น IP-505QS (มอเตอร์ 500 วัตต์)
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI รุ่น WP-355QS ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI รุ่น WP-405QS ปั๊มน้ำอินเวอร์เตอร์ MITSUBISHI รุ่น IP-505QS
     
ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ MITSUBISHI
ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ MITSUBISHI
รุ่น EP-155QS (มอเตอร์ 150 วัตต์)
ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ MITSUBISHI
รุ่น EP-205QS (มอเตอร์ 200 วัตต์)
ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ MITSUBISHI
รุ่น EP-305QS (มอเตอร์ 300 วัตต์)
ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่  MITSUBISHI รุ่น EP-155QS ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่  MITSUBISHI รุ่น EP-205QS ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่  MITSUBISHI รุ่น EP-305QS
   
  ปั๊มน้ำธรรมดา MITSUBISHI
ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ MITSUBISHI
รุ่น EP-405QS (มอเตอร์ 400 วัตต์)
ปั๊มน้ำธรรมดา MITSUBISHI
รุ่น CP-255QS (มอเตอร์ 250 วัตต์)
ปั๊มน้ำธรรมดา MITSUBISHI
รุ่น CP-405QS (มอเตอร์ 400 วัตต์)
ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่  MITSUBISHI รุ่น EP-405QS ปั๊มน้ำธรรมดา  MITSUBISHI รุ่น CP-255QS ปั๊มน้ำธรรมดา  MITSUBISHI รุ่น CP-405QS
    • ปั๊มน้ำแบ่งตามลักษณะการทำงานออกเป็น 2 คือ1 แบบอาศัยแรงกลไกการเหวี่ยงหนีศูนย์กลางในการพาของเหลว2 แบบอาศัยการแทนที่ในการพาของเหลว ปั๊มน้ำอัตโนมัติจะเหมาะสำหรับอาคาร ตึกแถว ทาวน์เฮ้าส...

Visitors: 2,961,303