ปั๊มน้ำ MITSUBISHI

ปั๊มน้ำ MITSUBISHI ทุกรุ่น

มอเตอร์ปั๊มน้ำMITSUBISHIพลังสูง ส่งกำลังน้ำได้แรง ทนทาน กล่องเก็บสายไฟ ปกป้องชุดสายไฟและอุปกรณ์เก็บประจุไฟฟ้า ( Condenser ) จากน้ำ แมลงและหนู เสริมความมั่นใจอีกชั้นด้วยกล่องเหล็กพิเศษสำหรับครอบอุปกรณ์เก็บประจุไฟฟ้าภายใน มอเตอร์รับประกัน 5 ปี มี Thermostat ป้องกัน Motor ไหม้ ในสภาวะที่ใช้งานผิดปกติ 
ชุดหัวปั๊มน้ำMITSUBISHIทำจากทองแดง ทำให้ทนทาน และไม่เป็นสนิม ระบบป้องกันน้ำไหลย้อนกลับ โดยเช็ควาล์วแบบแผ่นกลม เคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวตั้งจึงปิดน้ำได้สนิทตลอดเวลา เพิ่มสายดิน เพื่อความปลอดภัยในการติดตั้งเครื่องเมื่อใช้งาน ตัวถังความดันเคลือบด้วยสีพิเศษ ทั้งภายในและภายนอกป้องกันสนิม ปลอดสารพิษ ฝาครอบพลาสติกเนื้อหนาพิเศษ ใช้วัสดุไม่ลุกลามไฟ ทนทุกสภาวะ พร้อมน็อตยึดฝาครอบ เพิ่มความแข็งแรง ปลอดภัย


 • ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI รุ่น WP-105QS
  ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI ทุกรุ่น มอเตอร์ปั๊มน้ำMITSUBISHIพลังสูง ส่งกำลังน้ำได้แรง ทนทานกล่องเก็บสายไฟ ปกป้องชุดสายไฟและอุปกรณ์เก็บประจุไฟฟ้า ( Condenser ) จากน้ำ แมลงและหนู เสร...

 • ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI รุ่น WP-85QS
  ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI รุ่น WP-85R Domestic/Automatic Water Pump (WP)ปั๊มน้ำอัตโนมัติ (WP)ทำงานอัตโนมัติ ตามจังหวะการเปิด-ปิดก๊อกน้ำ-มอเตอร์ 80 วัตต์-ระยะส่ง 8 เมตร.-ปริมาณน้ำ...
  ราคา4,550 บาท

 • ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI รุ่น WP-105QS
  ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI รุ่น WP-105R Domestic/Automatic Water Pump (WP)ปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ (WP)ทำงานอัตโนมัติ ตามจังหวะการเปิด-ปิดก๊อกน้ำ-มอเตอร์ 100 วัตต์-ระยะส่ง 12 เมตร-ปริม...
  ราคา4,900 บาท

 • ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI รุ่น WP-155QS
  ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI รุ่น WP-155R Domestic/Automatic Water Pump (WP) ปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ (WP)ทำงานอัตโนมัติ ตามจังหวะการเปิด-ปิดก๊อกน้ำ-มอเตอร์ 150 วัตต์-ระยะส่ง 12 เมตร-ปริ...
  ราคา5,530 บาท

 • ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI รุ่น WP-205QS
  ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI รุ่น WP-205R Domestic/Automatic Water Pump (WP)ปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ (WP)ทำงานอัตโนมัติ ตามจังหวะการเปิด-ปิดก๊อกน้ำ-มอเตอร์ 200 วัตต์-ระยะส่ง 18 เมตร-ปริม...
  ราคา6,790 บาท

 • ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI รุ่น WP-255QS
  ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI รุ่น WP-255R Domestic/Automatic Water Pump (WP)ปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ (WP)ทำงานอัตโนมัติ ตามจังหวะการเปิด-ปิดก๊อกน้ำ-มอเตอร์ 250 วัตต์-ระยะส่ง 20 เมตร-ปริม...
  ราคา7,280 บาท

 • ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI รุ่น WP-305QS
  ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI รุ่น WP-305R Domestic/Automatic Water Pump (WP)ปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ (WP)ทำงานอัตโนมัติ ตามจังหวะการเปิด-ปิดก๊อกน้ำ-มอเตอร์ 300 วัตต์-ระยะส่ง 20 เมตร-ปริม...
  ราคา7,770 บาท

 • ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI รุ่น WP-355QS
  ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI รุ่น WP-355R Domestic/Automatic Water Pump (WP)ปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ (WP)ทำงานอัตโนมัติ ตามจังหวะการเปิด-ปิดก๊อกน้ำ-มอเตอร์ 350 วัตต์-ระยะส่ง 20 เมตร-ปริม...
  ราคา11,830 บาท

 • ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI รุ่น WP-405QS
  ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI รุ่น WP-405R Domestic/Automatic Water Pump (WP)ปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ (WP)ทำงานอัตโนมัติ ตามจังหวะการเปิด-ปิดก๊อกน้ำ-มอเตอร์ 400 วัตต์-ระยะส่ง 22 เมตร-ปริม...
  ราคา15,470 บาท

 • ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI รุ่น WP-505R (500 วัตต์)
  ข้อมูลเฉพาะของ ปั๊มน้ำ MISUBISHI ปั๊มน้ำอัตโนมัติ รุ่น WP-505R - ปั๊มน้ำอัตโนมัติ รุ่น WP-505R - ระบบปั๊มอัตโนมัติ - กำลังมอเตอร์ ของปั๊มน้ำ 500 วัตต์ - ขนาด 42.5 x 42.5 x 70.0 ซม....
  ราคา16,170 บาท

 • ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ MITSUBISHI ทุกรุ่น มอเตอร์ปั๊มน้ำMITSUBISHIพลังสูง ส่งกำลังน้ำได้แรง ทนทานกล่องเก็บสายไฟ ปกป้องชุดสายไฟและอุปกรณ์เก็บประจุไฟฟ้า ( Condenser ) จากน้ำ แมล...

 • ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ MITSUBISHI รุ่น EP-155QS
  ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ MITSUBISHI รุ่น EP-155R Domestic/Automatic Constant Pressure Water Pump (EP)ปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติแรงดันคงที่ (EP)ทำงานอัตโนมัติตามจังหวะการเปิด-ปิดก๊อกน้ำ...
  ราคา6,160 บาท

 • ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ MITSUBISHI รุ่น EP-205QS
  ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ MITSUBISHI รุ่น EP-205R Domestic/Automatic Constant Pressure Water Pump (EP)ปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติแรงดันคงที่ (EP)ทำงานอัตโนมัติตามจังหวะการเปิด-ปิดก๊อกน้ำ...
  ราคา7,420 บาท

 • ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ MITSUBISHI รุ่น EP-255R (250 วัตต์)
  ข้อมูลเฉพาะ ปั๊มน้ำ MISUBISHI ปั๊มน้ำแรงดันคงที่ รุ่น EP-255R - ปั๊มน้ำแรงดันคงที่ รุ่น EP-255R - ระบบปั๊มน้ำแรงดันคงที่ระบบ ปั๊มอัตโนมัติ - กำลังมอเตอร์ปั๊มน้ำ 250 วัตต์ - ขนาด 33...
  ราคา7,700 บาท

 • ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ MITSUBISHI รุ่น EP-305QS
  ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ MITSUBISHI รุ่น EP-305R Domestic/Automatic Constant Pressure Water Pump (EP)ปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติแรงดันคงที่ (EP)ทำงานอัตโนมัติตามจังหวะการเปิด-ปิดก๊อกน้ำ...
  ราคา8,050 บาท

 • ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ MITSUBISHI รุ่น EP-355R (350 วัตต์)
  ข้อมูลเฉพาะ ปั๊มน้ำ MISUBISHI ปั๊มน้ำแรงดันคงที่ รุ่น EP-355R - ปั๊มน้ำแรงดันคงที่ รุ่น EP-355R - ระบบปั๊มน้ำแรงดันคงที่ระบบปั๊มอัตโนมัติ - กำลังมอเตอร์ปั๊มน้ำ 350 วัตต์ - ขนาด 34....
  ราคา8,820 บาท

 • ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ MITSUBISHI รุ่น EP-405QS
  ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ MITSUBISHI รุ่น EP-405R Domestic/Automatic Constant Pressure Water Pump (EP)ปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติแรงดันคงที่ (EP)ทำงานอัตโนมัติตามจังหวะการเปิด-ปิดก๊อกน้ำ...
  ราคา15,820 บาท

 • ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ MITSUBISHI รุ่น EP-505R (500 วัตต์)
  ข้อมูลเฉพาะของ ปั๊มน้ำ MISUBISHI ปั๊มน้ำแรงดันคงที่ รุ่น EP-505R - ปั๊มน้ำแรงดันคงที่ รุ่น EP-505R - ระบบปั๊มน้ำแรงดันคงที่ระบบปั๊มอัตโนมัติ - กำลังมอเตอร์ปั๊มน้ำ 500 วัตต์ - ขนาด ...
  ราคา16,800 บาท

 • ปั๊มน้ำอินเวอร์เตอร์ MITSUBISHI รุ่น IP-505QS
  ปั๊มน้ำอินเวอร์เตอร์ MITSUBISHI รุ่น IP-505R Domestic/Inverter Water Pump (IP)ปั๊มน้ำแบบอินเวอร์เตอร์ (IP)ทำงานอัตโนมัติตามจังหวะการเปิด-ปิดก๊อกน้ำ ระบบอินเวอร์เตอร์ช่วยประหยัดพลัง...
  ราคา28,700 บาท

 • ปั๊มน้ำ MITSUBISHI ทุกรุ่น มอเตอร์ปั๊มน้ำMITSUBISHIพลังสูง ส่งกำลังน้ำได้แรง ทนทานกล่องเก็บสายไฟ ปกป้องชุดสายไฟและอุปกรณ์เก็บประจุไฟฟ้า ( Condenser ) จากน้ำ แมลงและหนู เสริมความมั่...

 • ปั๊มน้ำธรรมดา MITSUBISHI รุ่น CP-255QS
  ปั๊มน้ำธรรมดา MITSUBISHI รุ่น CP-255R Domestic/Non-Automatic Water Pump (CP)ปั๊มน้ำแบบธรรมดา (CP)สำหรับดูดน้ำจากบ่อหรือถังพักน้ำ เพื่อส่งไปยังถังจ่ายน้ำบนอาคาร หรือนำไปใช้งานทั่วไป...
  ราคา5,880 บาท

 • ปั๊มน้ำธรรมดา MITSUBISHI รุ่น CP-405QS
  ปั๊มน้ำธรรมดา MITSUBISHI รุ่น CP-405R Domestic/Non-Automatic Water Pump (CP)ปั๊มน้ำแบบธรรมดา (CP)สำหรับดูดน้ำจากบ่อหรือถังพักน้ำ เพื่อส่งไปยังถังจ่ายน้ำบนอาคาร หรือนำไปใช้งานทั่วไป...
  ราคา8,400 บาท
  • ปั๊มน้ำแบ่งตามลักษณะการทำงานออกเป็น 2 คือ1 แบบอาศัยแรงกลไกการเหวี่ยงหนีศูนย์กลางในการพาของเหลว2 แบบอาศัยการแทนที่ในการพาของเหลว ปั๊มน้ำอัตโนมัติจะเหมาะสำหรับอาคาร ตึกแถว ทาวน์เฮ้าส...

  • ปั๊มนํ้าฮิตาชิ-2.jpg
   ปั๊มน้ำ HITACHI ปั๊มน้ำอัตโนมัติHITACHI(ฮิตาชิ )ปั๊มน้ำทรงพลังเพื่อการใช้งานที่สะดวกสบายมากขึ้นปั๊มน้ำที่ให้แรงดันสูง พร้อมรับประกันความพอใจด้วยแรงปั๊มทรงพลัง ทนทานเหนือระดับ ทำงาน...
  • ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI รุ่น WP-105QS
   ปั๊มน้ำ MITSUBISHI ทุกรุ่น มอเตอร์ปั๊มน้ำMITSUBISHIพลังสูง ส่งกำลังน้ำได้แรง ทนทานกล่องเก็บสายไฟ ปกป้องชุดสายไฟและอุปกรณ์เก็บประจุไฟฟ้า ( Condenser ) จากน้ำ แมลงและหนู เสริมความมั่...
  • ปั๊มน้ำ GRUNDFOS
   ปั๊มน้ำ GRUNDFOS เป็นผู้นำเทคโนโลยีการผลิตปั๊มน้ำคลอบคลุมทุกการใช้งาน GRUNDFOS เป็นที่รู้จักในฐานะผู้เชี่ยวชาญการผลิตปั๊มน้ำสำที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับทุกการใช้งาน
Visitors: 3,034,730