ห้องส้วมเคลื่อนที่หรือห้องสุขาเคลื่อนที่

   

ห้องส้วมเคลื่อนที่หรือห้องสุขาเคลื่อนที่ ถูกสุขลักษณะ สอาด ปลอดภัย สุขใจ สบายกาย 

ห้องส้วมเคลื่อนที่หรือห้องสุขาเคลื่อนที่

ติดตั้งง่ายมาก แค่ต่อน้ำต่อไฟก็เสร็จแล้ว ปัจจุบันนี้ห้องส้วมเคลื่อนที่หรือห้องสุขาเคลื่อนที่ทำจาก PE เป็นที่นิยมกันมากสำหรับการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง หรืองานกิจกรรมชั่วคราวที่มีห้องส้วม หรือห้องสุขาน้อยไม่พอสำหรับผู้ใช้บริการ เรามีขาย ราคาถูกสุดๆ

รับออกแบบและผลิตห้องส้วมเคลื่อนที่หรือห้องสุขาเคลื่อนที่ตามความต้องการขอคุณลูกค้าติดต่อเลย

Visitors: 3,032,574