ห้องส้วมเคลื่อนที่หรือห้องสุขาเคลื่อนที่

   

ห้องส้วมเคลื่อนที่หรือห้องสุขาเคลื่อนที่ ถูกสุขลักษณะ สอาด ปลอดภัย สุขใจ สบายกาย 


 • อุปกรณ์ที่มีให้ในห้องส้วมสําเร็จรูปหรือห้องส้วมสําเร็จรูปเคลื่อนที่
  1 โถชักโครก 1 ชุด
  2 สายชำระ 1 ชุด
  3 ก็อกสนาม 1 ชุด
  4 ที่ใส่กระดาษชำระ 1 ชุด
  5 ถังบำบัดขนาด 400 ลิตร 1 ชุด
  6 หลอดไฟฟ้าแสงสว่าง 1 ชุด
  7 กลอนล็อกประตูภายนอก 1 ชุด
  8 กลอนล็อกประตูภายใน 1 ชุด
  9 ช่องระบายอากาศและกลิ่น 3 ช่อง

 • อุปกรณ์ที่มีให้ในห้องส้วมสําเร็จรูปแบบนั่งราบ
  1 โถนั่งราบ 1 ชุด
  2 สายชำระ 1 ชุด
  3 ก็อกสนาม 1 ชุด
  4 ที่ใส่กระดาษชำระ 1 ชุด
  5 ถังบำบัดขนาด 400 ลิตร 1 ชุด
  6 หลอดไฟฟ้าแสงสว่าง 1 ชุด
  7 กลอนล็อกประตูภายนอก 1 ชุด
  8 กลอนล็อกประตูภายใน 1 ชุด
  9 ช่องระบายอากาศและกลิ่น 3 ช่อง

 • อุปกรณ์ที่มีให้ในห้องน้ำสําเร็จรูปแบบนั่งยอง
  1 โถแบบนั่งยอง 1 ชุด
  2 สายชำระ 1 ชุด
  3 ก็อกสนาม 1 ชุด
  4 ที่ใส่กระดาษชำระ 1 ชุด
  5 ถังบำบัดขนาด 400 ลิตร 1 ชุด
  6 หลอดไฟฟ้าแสงสว่าง 1 ชุด
  7 กลอนล็อกประตูภายนอก 1 ชุด
  8 กลอนล็อกประตูภายใน 1 ชุด
  9 ช่องระบายอากาศและกลิ่น 3 ช่อง

 • อุปกรณ์ที่มีให้ในห้องส้วมสําเร็จรูปหรือห้องส้วมสําเร็จรูปเคลื่อนที่
  1 โถชักโครก 1 ชุด
  2 สายชำระ 1 ชุด
  3 ก็อกสนาม 1 ชุด
  4 ที่ใส่กระดาษชำระ 1 ชุด
  5 ถังบำบัดขนาด 600 ลิตร 1 ชุด
  6 หลอดไฟฟ้าแสงสว่าง 1 ชุด
  7 กลอนล็อกประตูภายนอก 1 ชุด
  8 กลอนล็อกประตูภายใน 1 ชุด
  9 ช่องระบายอากาศและกลิ่น 3 ช่อง

 • อุปกรณ์ที่มีให้ในห้องส้วมสําเร็จรูปหรือห้องส้วมสําเร็จรูปเคลื่อนที่
  1 โถชักโครก 1 ชุด
  2 สายชำระ 1 ชุด
  3 ก็อกสนาม 1 ชุด
  4 ที่ใส่กระดาษชำระ 1 ชุด
  5 ถังบำบัดขนาด 600 ลิตร 1 ชุด
  6 หลอดไฟฟ้าแสงสว่าง 1 ชุด
  7 กลอนล็อกประตูภายนอก 1 ชุด
  8 กลอนล็อกประตูภายใน 1 ชุด
  9 ช่องระบายอากาศและกลิ่น 3 ช่อง

 • อุปกรณ์ที่มีให้ในห้องส้วมสําเร็จรูปหรือห้องส้วมสําเร็จรูปเคลื่อนที่
  1 โถชักโครก 1 ชุด
  2 สายชำระ 1 ชุด
  3 ก็อกสนาม 1 ชุด
  4 ที่ใส่กระดาษชำระ 1 ชุด
  5 ถังบำบัดขนาด 600 ลิตร 1 ชุด
  6 หลอดไฟฟ้าแสงสว่าง 1 ชุด
  7 กลอนล็อกประตูภายนอก 1 ชุด
  8 กลอนล็อกประตูภายใน 1 ชุด
  9 ช่องระบายอากาศและกลิ่น 3 ช่อง

 • อุปกรณ์ที่มีให้ในห้องอาบน้ำสําเร็จรูปสําเร็จรูปเคลื่อนที่
  1 ก็อกสนาม 1 ชุด
  2 ฝักบัว
  3 ถังบำบัดขนาด 400 ลิตร 1 ชุด
  4 หลอดไฟฟ้าแสงสว่าง 1 ชุด
  5 กลอนล็อกประตูภายนอก 1 ชุด
  6 กลอนล็อกประตูภายใน 1 ชุด
  7 ช่องระบายอากาศและกลิ่น 3 ช่อง

ห้องส้วมเคลื่อนที่หรือห้องสุขาเคลื่อนที่

ติดตั้งง่ายมาก แค่ต่อน้ำต่อไฟก็เสร็จแล้ว ปัจจุบันนี้ห้องส้วมเคลื่อนที่หรือห้องสุขาเคลื่อนที่ทำจาก PE เป็นที่นิยมกันมากสำหรับการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง หรืองานกิจกรรมชั่วคราวที่มีห้องส้วม หรือห้องสุขาน้อยไม่พอสำหรับผู้ใช้บริการ เรามีขาย ราคาถูกสุดๆ

รับออกแบบและผลิตห้องส้วมเคลื่อนที่หรือห้องสุขาเคลื่อนที่ตามความต้องการขอคุณลูกค้าติดต่อเลย

Visitors: 2,956,484