เครื่องกรองน้ำตั้งพื้น ร้อน เย็น

เครื่องกรองน้ำดื่มระบบ RO 5 ขั้นตอน แบบตั้งพื้น ร้อน เย็น
เราขายปลีกในราคาส่ง ขายส่งราคาต่ำสุด บริการหลังการขายสุดคุ้ม
ติดตั้ง ส่งฟรี กรุงเทพฯ และปริมณฑล Tel.085 449 5429

 
 MODEL : CC0-301A   MODEL : CC7-01HC   MODEL : CC4-60HC 
เครื่องกรองน้ำดื่มตั้งพื้น ร้อน เย็น รุ่น CC0-301A ระบบ RO 5 ขั้นตอน เครื่องกรองน้ำดื่มตั้งพื้น ร้อน เย็น รุ่น CC7-01HC ระบบ RO 5 ขั้นตอน เครื่องกรองน้ำดื่มตั้งพื้น ร้อน เย็น รุ่น CC4-60HC ระบบ RO 5 ขั้นตอน

เครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบ RO 5 ขั้นตอน
แบบตั้งพื้น ร้อน เย็น
1 Sediment Filter
2 Resin Filter
3 Pre Carbon Filter
4 Reverse Osmosis Membrane (RO)
5 Post Carbon Filter

เครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบ RO 5 ขั้นตอน
แบบตั้งพื้น ร้อน เย็น
1 Sediment Filter
2 Resin Filter
3 Pre Carbon Filter
4 Reverse Osmosis Membrane (RO)
5 Post Carbon Filter

เครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบ RO 5 ขั้นตอน
แบบตั้งพื้น ร้อน เย็น
1 Sediment Filter
2 Resin Filter
3 Pre Carbon Filter
4 Reverse Osmosis Membrane (RO)
5 Post Carbon Filter

 MODEL : CC08-01   MODEL : CC0-805A   MODEL : CC9-01 

เครื่องกรองน้ำดื่มตั้งพื้น ร้อน เย็น รุ่น CC08-01 ระบบ RO 5 ขั้นตอน

เครื่องกรองน้ำดื่มตั้งพื้น ร้อน เย็น รุ่น CC0-805A ระบบ RO 5 ขั้นตอน

เครื่องกรองน้ำดื่มตั้งพื้น ร้อน เย็น รุ่น CC9-01 ระบบ RO 5 ขั้นตอน

เครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบ RO 5 ขั้นตอน
แบบตั้งพื้น ร้อน เย็น
1 Sediment Filter
2 Resin Filter
3 Pre Carbon Filter
4 Reverse Osmosis Membrane (RO)
5 Post Carbon Filter

เครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบ RO 5 ขั้นตอน
แบบตั้งพื้น ร้อน เย็น
1 Sediment Filter
2 Resin Filter
3 Pre Carbon Filter
4 Reverse Osmosis Membrane (RO)
5 Post Carbon Filter

เครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบ RO 5 ขั้นตอน
แบบตั้งพื้น ร้อน เย็น
1 Sediment Filter
2 Resin Filter 
3 Pre Carbon Filter 
4 Reverse Osmosis Membrane (RO)
5 Post Carbon Filter

 MODEL : CHL-969   MODEL : GL-6000B   MODEL : MN-210 
เครื่องกรองน้ำ ระบบ RO 5 ขั้นตอน แบบตั้งพื้น รุ่น CHL-969 เครื่องกรองน้ำ ระบบ RO 5 ขั้นตอน แบบตั้งพื้น รุ่น GL-6000B เครื่องกรองน้ำ ระบบ RO 5 ขั้นตอน แบบตั้งพื้น รุ่น MN-210

เครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบ RO 5 ขั้นตอน
แบบตั้งพื้น ร้อน เย็น
1 Sediment Filter
2 Resin Filter
3 Pre Carbon Filter
4 Reverse Osmosis Membrane (RO)
5 Post Carbon Filter

เครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบ RO 5 ขั้นตอน
แบบตั้งพื้น ร้อน เย็น
1 Sediment Filter
2 Resin Filter
3 Pre Carbon Filter
4 Reverse Osmosis Membrane (RO)
5 Post Carbon Filter

เครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบ RO 5 ขั้นตอน
แบบตั้งพื้น ร้อน เย็น
1 Sediment Filter
2 Resin Filter
3 Pre Carbon Filter
4 Reverse Osmosis Membrane (RO)
5 Post Carbon Filter

 MODEL : PT-501 
 MODEL : TSC-110 
 MODEL : W2-34011 
เครื่องกรองน้ำ ระบบ RO 5 ขั้นตอน แบบตั้งพื้น รุ่น PT-501 เครื่องกรองน้ำ ระบบ RO 5 ขั้นตอน แบบตั้งพื้น รุ่น TSC-110 เครื่องกรองน้ำ ระบบ RO 5 ขั้นตอน แบบตั้งพื้น รุ่น  W2-34011

เครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบ RO 5 ขั้นตอน
แบบตั้งพื้น ร้อน เย็น
1 Sediment Filter
2 Resin Filter
3 Pre Carbon Filter
4 Reverse Osmosis Membrane (RO)
5 Post Carbon Filter

เครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบ RO 5 ขั้นตอน
แบบตั้งพื้น ร้อน เย็น
1 Sediment Filter
2 Resin Filter
3 Pre Carbon Filter
4 Reverse Osmosis Membrane (RO)
5 Post Carbon Filter

เครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบ RO 5 ขั้นตอน
แบบตั้งพื้น ร้อน เย็น
1 Sediment Filter
2 Resin Filter
3 Pre Carbon Filter
4 Reverse Osmosis Membrane (RO)
5 Post Carbon Filter

 MODEL :  CCD-0101 
 
 
เครื่องกรองน้ำดื่มตั้งพื้น ร้อน เย็น รุ่น CCD-0101 ระบบ RO 5 ขั้นตอน    

เครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบ RO 5 ขั้นตอน
แบบตั้งพื้น ร้อน เย็น
1 Sediment Filter
2 Resin Filter
3 Pre Carbon Filter
4 Reverse Osmosis Membrane (RO)
5 Post Carbon Filter

   
Visitors: 2,880,986