คุณสมบัติแมมเบลน ของ เครื่องกรองน้ำ

Reverse Osmosis (RO)

รีเวอร์สออสโมซิส หรือ อาร์โอ ของ  เครื่องกรองน้ำ คืออะไร ? 
รีเวอร์สออสโมซิส เป็นระบบการกรองน้ำ ที่พัฒนามาจากหลักการพื้นฐานทางธรรมชาติที่พืชใช้รากดูดอาหารจากดิน ขึ้นไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของลำต้น ของเหลวจะซึมจากด้านที่มีควมเข้มข้นน้อยกว่าไปด้านที่มีความเข้มข้นมากกว่าโดยในทางกลับกัน รีเวอร์สออสโมซิส อาศัยแรงดันจากภายนอกผลักดันของเหลวย้อนกลับจากด้านที่มีความเข้มข้นมากกว่าไปสู่ด้านที่มีความเข้มข้นน้อยกว่า โดยผ่านเยื่อกรอง TFC  ซึ่งมีความละเอียดสูงมากถึง 0.001 ไมครอน ซึ่งน้ำบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะสามาราถผ่านไปได้ ส่วนสารปนเปื้อน โลหะหนักต่างๆเช่น สารตะกั่ว สารปรอท  เชื้อโรคต่างๆ เช่นไวรัส และ แบคทีเรีย  จะไม่สามารถผ่านไปได้ และถูกกจัดทิ้งไปกับน้ำทิ้ง
ขนาดของเยื้อกรอง  TFC   0.0001    ไมครอน
ขนาดของแบคทีเรีย          0.4 – 1        ไมครอน
ขนาดของไวรัส              0.02 – 0.4     ไมครอนPi (  ) Water 
พาย-วอเตอร์ของ เครื่องกรองน้ำ คืออะไร? 
พาย-วอเตอร์เป็นน้ำที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ คุณสมบัติพิเศษในการต้านอนุมูลอิสระ และปกป้องร่างกายจากAOA(Active Oxidant Agents)ซึ่งเป็นตัวก่อให้เกิดโรคต่างๆถึง 90% น้ำที่กรองผ่านพาย โมเลกุลของน้ำจะเรียงตัวทำให้มีขนาดเล็กลง ร่างกายสามารถดูดซึมได้อย่างรวดเร็ว จึงช่วยปกป้องและฟื้นฟูเชลส์  DNA’s เพิ่มระบบอิมมูปรับสมดุลในร่างกายและรักษาอย่างเป็นธรรมชาติ น้ำพาย มีค่าน้ำเป็นด่างอ่อนๆ และเพิ่มแร่ธาตุให้แก่น้ำได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม โปตัสเซียม ซึ่งเป็นแร่ธาตุที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย

 

 

                                                              

 

Ultra Filtration / UF
อัลตรา ฟิวทเรชั่นของ เครื่องกรองน้ำ คืออะไร? 
อัลตรา ฟิวทเรชั่นคือ ระบบการกรองซึ่งมีความละเอียด 0.01 ไมครอน มีคุณสมบัติในการขจัดเชื่อโรคต่างๆ เช่น ไวรัส และแบคทีเรีย ตลอดจนกำจัดสิ่งที่ไม่บริสุทธิปลอมปนอยู่ในน้ำ จึงทำให้น้ำมีความสะอาดปลอดภัยในการบริโภค

 

                                                              

ขัอดีของเครื่องกรองน้ำ Maktang ถูก – ดี – คุ้ม + บริการเป็นเลิศ

เครื่องกรองน้ำดื่ม คุณภาพดี ราคาประหยัด

- เรามีอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำครบครัน

- อุปกรณ์เครื่องกรองน้ำทุกชิ้นส่วนนำเข้าจากต่างประเทศ

- เราใช้อุปกรณ์เครื่องกรองน้ำของแท้ทนนานปี

- รับประกัน เครื่องกรองน้ำ 1 ปี

- เรามีทีมช่าง เครื่องกรองน้ำ มืออาชีพ ชำนาญกว่า 10 ปี

Visitors: 2,918,746