ถังเก็บน้ำใต้ดิน

ถังเก็บน้ำใต้ดิน

ถังเก็บน้ำใต้ดิน มีข้อดีคือประหยัดพื้นที่ในการวางตัวถังเพราะถูกฝังอยู่ใต้ดินเหมาะกับสถานที่ที่มีพื้นที่น้อย ไม่ก่อให้เกิดตะไคร้น้ำเพราะตัวถังไม่ถูกแสงแดดส่องรวมถึงมีอุณหภูมิน้ำที่คงที่ไม่เปลี่ยนไปตามสภาพอากาศมากนัก แต่ถ้าติดตั้งไม่ดีตัว ถังเก็บน้ำใต้ดิน อาจทรุดหรือเสียหายได้ โดย ถังเก็บน้ำใต้ดิน มี 2 ประเภทคือ แบบคอนกรีตและแบบพลาสติกโดยแต่ละประเภทมีข้อดีและข้อเสียดังนี้

- ถังเก็บน้ำใต้ดิน แบบคอนกรีต เป็นการสร้างบล็อกเก็บน้ำโดยเทคอนกรีตเป็นบ่อสี่เหลี่ยมมีฝาปิดตามขนาดที่ต้องการ มีข้อดีคือแข็งแรง ทนทานใช้งานยาวนาน ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนและสามารถเลือกขนาดได้ตามต้องการ แต่มีข้อเสียคือต้องมีการใช้วัสดุกันซึมให้ดีเพราะมีโอกาสที่น้ำจะรั่วซึมได้ง่าย และมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสูง

- ถังเก็บน้ำใต้ดิน แบบพลาสติกสำเร็จรูป เป็น ถังเก็บน้ำใต้ดิน ที่ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูงเพราะต้องทนกับแรงกดดันของพื้นดินเมื่อฝังอยู่ใต้ดิน มีข้อดีคือทนทานใช้งานยาวนาน สะอาดปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน อุณหภูมิน้ำคงที่ ประหยัดพื้นที่ใช้สอยบนพื้นดิน ตัวถังไม่รั่งซึมง่ายเหมือนแบบคอนกรีต แต่มีข้อเสียคือ ควรเลือกสินค้าที่มีคุณภาพแข็งแรงทนทานเพื่อให้ตัวถังสามารถรับแรงกดและกระแทกได้ดี ดูแลรักษายากและมีราคาสูง

Visitors: 3,037,950