ถังกรองตะกอนเหล็ก

ถังกรองตะกอนเหล็ก (ราคานี้ยังไม่รวมสารกรอง และ วาล์วหน้าเครื่อง)
ขนาดถัง (นิ้ว) 20" เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ซ.ม. สูง 150 ซ.ม. ความหนา 4.5 ม.ม. ท่อน้ำ 2 นิ้ว ราคา 2x,xxx.- (ใส่สารกรองได้ประมาณ 220 ลิตร)
ขนาดถัง (นิ้ว) 24" เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 ซ.ม. สูง 150 ซ.ม. ความหนา 4.5 ม.ม. ท่อน้ำ 2 นิ้ว ราคา 2x,xxx.- (ใส่สารกรองได้ประมาณ 318 ลิตร)
ขนาดถัง (นิ้ว) 26" เส้นผ่านศูนย์กลาง 65 ซ.ม. สูง 150 ซ.ม. ความหนา 4.5 ม.ม. ท่อน้ำ 2 นิ้ว ราคา 2x,xxx.- (ใส่สารกรองได้ประมาณ 375 ลิตร)
-ขนาดถัง (นิ้ว) 28" เส้นผ่านศูนย์กลาง 70 ซ.ม. สูง 150 ซ.ม. ความหนา 4.5 ม.ม. ท่อน้ำ 2 นิ้ว ราคา 2x,xxx.- (ใส่สารกรองได้ประมาณ xxx ลิตร)
-ขนาดถัง (นิ้ว) 32" เส้นผ่านศูนย์กลาง 80 ซ.ม. สูง 150 ซ.ม. ความหนา 4.5 ม.ม. ท่อน้ำ 2 นิ้ว ราคา 3x,xxx.- (ใส่สารกรองได้ประมาณ 565 ลิตร)
-ขนาดถัง (นิ้ว) 40" เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 ซ.ม. สูง 150 ซ.ม. ความหนา 4.5 ม.ม. ท่อน้ำ 2 นิ้ว ราคา 4x,xxx.- (ใส่สารกรองได้ประมาณ 885 ลิตร)
-ขนาดถัง (นิ้ว) 40" เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 ซ.ม. สูง 150 ซ.ม. ความหนา 6.0 ม.ม. ท่อน้ำ 2 นิ้ว ราคา 4x,xxx.- (ใส่สารกรองได้ประมาณ 885 ลิตร)
-ขนาดถัง (นิ้ว) 48" เส้นผ่านศูนย์กลาง 120 ซ.ม. สูง 150 ซ.ม. ความหนา 4.5 ม.ม. ท่อน้ำ 3 นิ้ว ราคา 5x,xxx.- (ใส่สารกรองได้ประมาณ 1,270 ลิตร)
-ขนาดถัง (นิ้ว) 48" เส้นผ่านศูนย์กลาง 120 ซ.ม. สูง 150 ซ.ม. ความหนา 6.0 ม.ม. ท่อน้ำ 3 นิ้ว ราคา 5x,xxx.- (ใส่สารกรองได้ประมาณ 1,270 ลิตร)
-ขนาดถัง (นิ้ว) 60" เส้นผ่านศูนย์กลาง 150 ซ.ม. สูง 150 ซ.ม. ความหนา 4.5 ม.ม. ท่อน้ำ 4 นิ้ว ราคา 7x,xxx.- (ใส่สารกรองได้ประมาณ 2,000 ลิตร)
-ขนาดถัง (นิ้ว) 60" เส้นผ่านศูนย์กลาง 150 ซ.ม. สูง 150 ซ.ม. ความหนา 6.0 ม.ม. ท่อน้ำ 3 นิ้ว ราคา 9x,xxx.- (ใส่สารกรองได้ประมาณ 2,000 ลิตร)
-ขนาดถัง (นิ้ว) 72" เส้นผ่านศูนย์กลาง 180 ซ.ม. สูง 150 ซ.ม. ความหนา 6.0 ม.ม. ท่อน้ำ 3 นิ้ว ราคา 12x,xxx.- (ใส่สารกรองได้ประมาณ 2,860 ลิตร)
-ขนาดถัง (นิ้ว) 80" เส้นผ่านศูนย์กลาง 200 ซ.ม. สูง 150 ซ.ม. ความหนา 4.5 ม.ม. ท่อน้ำ 3 นิ้ว ราคา 11x,xxx.- (ใส่สารกรองได้ประมาณ 4,700 ลิตร)
-ขนาดถัง (นิ้ว) 80" เส้นผ่านศูนย์กลาง 200 ซ.ม. สูง 200 ซ.ม. ความหนา 6.0 ม.ม. ท่อน้ำ 3 นิ้ว ราคา 15x,xxx.- (ใส่สารกรองได้ประมาณ 4,700 ลิตร)

ราคาชุดหน้าวาล์วถังกรองตะกอนเหล็ก (บอลวาล์ว 5 ตัว พร้อมเกจ , ลดเหลี่ยม)
-ขนาดท่อน้ำ (นิ้ว) 1/2" วาล์ว PVC บอลวาล์ว PVC ราคา 7xx.-
-ขนาดท่อน้ำ (นิ้ว) 3/4" วาล์ว PVC บอลวาล์ว PVC ราคา 1,xxx.-
-ขนาดท่อน้ำ (นิ้ว) 1" วาล์ว PVC บอลวาล์ว PVC ราคา 1,xxx.-
-ขนาดท่อน้ำ (นิ้ว) 1 1/2" วาล์ว PVC บอลวาล์ว PVC ราคา 2,xxx.-
-ขนาดท่อน้ำ (นิ้ว) 2" วาล์ว PVC บอลวาล์ว PVC ราคา 3,xxx.-
-ขนาดท่อน้ำ (นิ้ว) 2" วาล์ว PVC ยูเนี่ยน UPVC ราคา 5,xxx.-
-ขนาดท่อน้ำ (นิ้ว) 2" วาล์ว PVC ดับเบิ้ล ยูเนี่ยน UPVC ราคา 7,xxx.-
-ขนาดท่อน้ำ (นิ้ว) 2 1/2" วาล์ว PVC บอลวาล์ว PVC ราคา 8,xxx.-
-ขนาดท่อน้ำ (นิ้ว) 3" วาล์ว PVC บอลวาล์ว PVC ราคา 1x,xxx.-
-ขนาดท่อน้ำ (นิ้ว) 4" วาล์ว PVC บอลวาล์ว ผีเสื้อ ราคา 2x,xxx.-

-ขนาดท่อน้ำ (นิ้ว) 1" วาล์ว UPVC บอลวาล์ว UPVC ราคา 2,xxx.-
-ขนาดท่อน้ำ (นิ้ว) 2" วาล์ว UPVC บอลวาล์ว UPVC ราคา 8,xxx.-
-ขนาดท่อน้ำ (นิ้ว) 2 1/2" วาล์ว UPVC บอลวาล์ว ผีเสื้อ UPVC ราคา 1x,xxx.-
-ขนาดท่อน้ำ (นิ้ว) 3" วาล์ว UPVC บอลวาล์ว UPVC ราคา 17,xxx.-

-ขนาดท่อน้ำ (นิ้ว) 1/2" วาล์ว UPVC บอลวาล์ว ทองเหลือง ราคา 1,xxx.-
-ขนาดท่อน้ำ (นิ้ว) 3/4" วาล์ว UPVC บอลวาล์ว ทองเหลือง ราคา 2,xxx.-
-ขนาดท่อน้ำ (นิ้ว) 1" วาล์ว UPVC บอลวาล์ว ทองเหลือง ราคา 3,xxx.-
-ขนาดท่อน้ำ (นิ้ว) 1 1/2" วาล์ว UPVC บอลวาล์ว ทองเหลือง ราคา 5,xxx.-
-ขนาดท่อน้ำ (นิ้ว) 2" วาล์ว UPVC บอลวาล์ว ทองเหลือง ราคา 9,xxx.-
-ขนาดท่อน้ำ (นิ้ว) 3" วาล์ว UPVC บอลวาล์ว ทองเหลือง (แบบเส้นตรง) ราคา 1x,xxx.-

-ขนาดท่อน้ำ (นิ้ว) 1" วาล์ว UPVC บอลวาล์ว ดับเบิ้ล ยูเนี่ยน UPVC ราคา 4,xxx.-
-ขนาดท่อน้ำ (นิ้ว) 2" วาล์ว UPVC บอลวาล์ว ดับเบิ้ล ยูเนี่ยน UPVC ราคา 1x,xxx.-

-ขนาดท่อน้ำ (นิ้ว) 3" วาล์ว เหล็ก บอลวาล์ว ผีเสื้อ UPVC ราคา 2x,xxx.-

สินค้าที่ไกล้เคียงกัน

เครื่องกรองน้ำ แบบตั้งพื้นร้อน/เย็น ระบบ5ขั้นตอน UF NANO RO

เครื่องกรองน้ำ แบบตั้งโต๊ะ ระบบ5ขั้นตอน UF NANO RO

เครื่องกรองน้ำ แบบแขวน ระบบ5ขั้นตอน UF NANO

เครื่องกรองน้ำ AQUATEK นำเข้าจาก USA ทั้งชุด

เครื่องกรองน้ำสแตนเลส 2ขั้นตอน 3ขั้นตอน (ราคาถูก)

เครื่องกรองน้ำ แบบอันเดอร์ซิงค์ ระบบ5ขั้นตอน UF NANO RO

เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม เครื่องกรองน้ำโรงงาน

เครื่องกรองน้ำสำหรับโรงเรียน

เครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์

เครื่องทำน้ำแร่

เครื่องกรองตะกอน น้ำประปา น้ำบาดาล (สินค้าขายดี)

เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส ยอดขายอันดับ1 ลดราคา

เครื่องทำน้ำร้อนสแตนเลส ยอดขายอันดับ1 ลดราคา

ตู้ทำน้ำร้อน/น้ำเย็นสแตนเลส ยอดขายอันดับ1 ลดราคา

เครื่องกรองน้ำระบบ 40"+uv30w.

เครื่องกรองน้ำตู้ปลา

แท้งค์น้ำสแตนเลส ลดราคา

แท้งค์น้ำ PE

Visitors: 2,924,302