ถังบําบัดน้ําเสียสำเร็จรูปหรือถังแซท

ถังบําบัดน้ําเสียสำเร็จรูปหรือถังแซท ทุกขนาด ทุกยี่ห้อ ลดราคาสูงสุด 15%
ตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค. 2563 นี้เท่านั้น
เรื่องถังบําบัดน้ําเสียสำเร็จรูปหรือถังแซท เราขายจริง ส่งจริง เร็วจริง โดยทีมงานมืออาชีพ

ถังบําบัดน้ําเสียสำเร็จรูปหรือถังแซท

        ถังบําบัดน้ำเสียสำเร็จรูปหรือถังแซท มีหลักการใช้การบำบัดโดย ใช้จุลินทรีย์กำจัด(กิน)จุลินทรีย์กากของๆเสียซึ่งไหลลงสู่ถังบําบัดน้ำเสียสำเร็จรูปหรือถังแซท จะตกตะกอนอยู่ก้นถังที่เต็มไปด้วยจุลินทรีย์คอยย่อยสลาย  ทำให้ไม่มีกลิ่น ไม่มีตะกอนตกค้างในถัง สำหรับน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว สามารถทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะได้ ทั้งนี้ ตัวถังบําบัดน้ำเสียสำเร็จรูปหรือถังแซทเป็นอุปกรณ์ที่ฝังอยู่ใต้ดินซึ่งยากต่อการดูแลรักษา คุณลูกค้าจึงควรสอบถามผู้ขายให้ดี และคารเลือกซื้อถังบําบัดน้ําเสียสำเร็จรูปหรือถังแซทรวมถึงอุปกรณ์ ที่มีความทนทานมีคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. 

ขนาดถังบําบัดน้ำเสียสำเร็จรูปหรือถังแซทที่เหมาะสม

       โดยทั่วไปผู้ผลิตถังบําบัดน้ำเสียสำเร็จรูปหรือถังแซท มักจะระบุขนาดที่เหมาะสมไว้ในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ 

หากต้องการคำนวณ ก็สามารถคำนวนเองได้โดยนำจำนวนผู้อาศัย คูณกับ ปริมาณน้ำเสีย (คิดเป็น ร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ต่อวัน) จากนั้นคูณเข้ากับ เวลาที่ใช้ในการบำบัด (ประมาณ 1.5 วัน) ได้ตามสูตรดังนี้

ขนาดถังบําบัดน้ำเสียสำเร็จรูปหรือถังแซท (ลิตร)  =   จำนวนผู้อยู่อาศัย  x 0.8 x ปริมาณน้ำใช้ต่อคนต่อวัน (ลิตร) x1.5 

ตัวอย่าง ใช้น้ำเฉลี่ยต่อคน วันละ 200 ลิตร ถ้ามีคนอาศัยในบ้าน 5 คน ควรเลือกถังบําบัดน้ำเสียสำเร็จรูปหรือถังแซท ขนาด (5x0.8x200x1.5) = 1,200 ลิตร

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปหรือถังแซท Maktang (สินค้าขายดีสุด)

รุ่น Maktang600 ลิตร ขนาด ก.  98 x ส.109 ท่อเข้า/ออก 4" ท่ออากาศ 1" ราคา  3,xxx ขายดี
รุ่น Maktang800 ลิตร ขนาด ก.102 x ส.127 ท่อเข้า/ออก 4" ท่ออากาศ 1" ราคา  3,xxx ขายดี
รุ่น Maktang1000 ลิตร ขนาด ก.115 x ส.125 ท่อเข้า/ออก 4" ท่ออากาศ 1" ราคา  3,xxx ขายดี
รุ่น Maktang1200 ลิตร ขนาด ก.113 x ส.140 ท่อเข้า/ออก 4" ท่ออากาศ 1" ราคา  3,xxx 
รุ่น Maktang1600 ลิตร ขนาด ก.132 x ส.155 ท่อเข้า/ออก 4" ท่ออากาศ 1" ราคา  4,xxx 
รุ่น Maktang2000 ลิตร ขนาด ก.146 x ส.173 ท่อเข้า/ออก 4" ท่ออากาศ 1" ราคา  6,xxx 
รุ่น Maktang3000 ลิตร ขนาด ก.152 x ส.184 ท่อเข้า/ออก 4" ท่ออากาศ 1" ราคา  8,xxx 
รุ่น Maktang4000 ลิตร ขนาด ก.170 x ส.226 ท่อเข้า/ออก 4" ท่ออากาศ 1" ราคา 11,xxx
รุ่น Maktang5000 ลิตร ขนาด ก.170 x ส.236 ท่อเข้า/ออก 6" ท่ออากาศ 1" ราคา 13,xxx
รุ่น Maktang6000 ลิตร ขนาด ก.190 x ส.226 ท่อเข้า/ออก 6" ท่ออากาศ 1" ราคา 16,xxx


 

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปหรือถังแซท  SAFE

รุ่น ST-  600 ลิตร ขนาด ก.  98 x ส.109 ท่อเข้า/ออก 4" ท่ออากาศ 1" ราคา  3,xxx ขายดี
รุ่น ST-  800 ลิตร ขนาด ก.102 x ส.127 ท่อเข้า/ออก 4" ท่ออากาศ 1" ราคา  3,xxx ขายดี
รุ่น ST-1000 ลิตร ขนาด ก.115 x ส.125 ท่อเข้า/ออก 4" ท่ออากาศ 1" ราคา  3,xxx ขายดี
รุ่น ST-1200 ลิตร ขนาด ก.113 x ส.140 ท่อเข้า/ออก 4" ท่ออากาศ 1" ราคา  3,xxx 
รุ่น ST-1600 ลิตร ขนาด ก.132 x ส.155 ท่อเข้า/ออก 4" ท่ออากาศ 1" ราคา  4,xxx 
รุ่น ST-2000 ลิตร ขนาด ก.146 x ส.173 ท่อเข้า/ออก 4" ท่ออากาศ 1" ราคา  6,xxx 
รุ่น ST-3000 ลิตร ขนาด ก.152 x ส.184 ท่อเข้า/ออก 4" ท่ออากาศ 1" ราคา  8,xxx 
รุ่น ST-4000 ลิตร ขนาด ก.170 x ส.226 ท่อเข้า/ออก 4" ท่ออากาศ 1" ราคา 11,xxx
รุ่น ST-5000 ลิตร ขนาด ก.170 x ส.236 ท่อเข้า/ออก 6" ท่ออากาศ 1" ราคา 13,xxx
รุ่น ST-6000 ลิตร ขนาด ก.190 x ส.226 ท่อเข้า/ออก 6" ท่ออากาศ 1" ราคา 16,xxx


 

 

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป DOS รุ่น HERO (ขนาด 1000 ลิตร ขายดีที่สุด)

 ข้อมูลเฉพาะถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปDOSรุ่นHERO 

- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปDOSรุ่นHEROขนาด 800L กว้าง133cm.สูง112cm.ระดับท่อน้ำเข้า95cm.ระดับท่อน้ำออก88cm.ขนาดท่อ4"ท่อระบายอากาศ1.5"สำหรับผู้อาศัยในบ้าน 2-3 คน ราคา 3,xxx
- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปDOSรุ่นHEROขนาด 1000L กว้าง136cm.สูง120cm.ระดับท่อน้ำเข้า105cm.ระดับท่อน้ำออก100cm.ขนาดท่อ4"ท่อระบายอากาศ1.5"สำหรับผู้อาศัยในบ้าน 3 คน ราคา 3,xxx
- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปDOSรุ่นHEROขนาด 1200L กว้าง136cm.สูง130cm.ระดับท่อน้ำเข้า113cm.ระดับท่อน้ำออก108cm.ขนาดท่อ4"ท่อระบายอากาศ1.5"สำหรับผู้อาศัยในบ้าน 5 คน ราคา 4,xxx
- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปDOSรุ่นHEROขนาด 1600L กว้าง153cm.สูง144cm.ระดับท่อน้ำเข้า127cm.ระดับท่อน้ำออก120cm.ขนาดท่อ4"ท่อระบายอากาศ1.5"สำหรับผู้อาศัยในบ้าน 5 คน ราคา 5,xxx
- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปDOSรุ่นHEROขนาด 2000L กว้าง167cm.สูง157cm.ระดับท่อน้ำเข้า135cm.ระดับท่อน้ำออก129cm.ขนาดท่อ4"ท่อระบายอากาศ2"สำหรับผู้อาศัยในบ้าน 6 คน ราคา 8,xxx


 

 

ข้อมูลเฉพาะถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป DOS รุ่น ULTRA

- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปDOSรุ่นULTRAขนาด 800L กว้าง133cm.สูง111cm.ระดับท่อน้ำเข้า93cm.ระดับท่อน้ำออก87cm.ขนาดท่อ4"ท่อระบายอากาศ1.5"สำหรับผู้อาศัยในบ้าน 2-3 คน ราคา 9,xxx
- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปDOSรุ่นULTRAขนาด 1000L กว้าง138cm.สูง120cm.ระดับท่อน้ำเข้า104cm.ระดับท่อน้ำออก99cm.ขนาดท่อ4"ท่อระบายอากาศ1.5"สำหรับผู้อาศัยในบ้าน 3 คน ราคา 10,xxx
- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปDOSรุ่นULTRAขนาด 1600L กว้าง155cm.สูง142cm.ระดับท่อน้ำเข้า125cm.ระดับท่อน้ำออก120cm.ขนาดท่อ4"ท่อระบายอากาศ1.5"สำหรับผู้อาศัยในบ้าน 5 คน ราคา 13,xxx
- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปDOSรุ่นULTRAขนาด 2000L กว้าง167cm.สูง156cm.ระดับท่อน้ำเข้า139cm.ระดับท่อน้ำออก133cm.ขนาดท่อ4"ท่อระบายอากาศ2"สำหรับผู้อาศัยในบ้าน 6 คน ราคา 17,xxx


 

ถังบำบัดน้ำเสียรวมไร้อากาศ WAVE รุ่น ZAD (ZAD Package ถังบำบัดน้ำเสียรวมไร้อากาศ รุ่น แซด)

ถังบำบัดน้ำWAVE รุ่น ZAD ขนาด 400 ลิตร ความกว้าง 0.905 ม. ความสูง 1.03 ม. ราคา 3,290
ถังบำบัดน้ำWAVE รุ่น ZAD ขนาด 600 ลิตร ความกว้าง 0.99 ม. ความสูง 1.24 ม. ราคา 3,390
ถังบำบัดน้ำWAVE รุ่น ZAD ขนาด 800 ลิตร ความกว้าง 1.11 ม. ความสูง 1.22 ม. ราคา 3,490
ถังบำบัดน้ำWAVE รุ่น ZAD ขนาด 1000 ลิตร ความกว้าง 1.18 ม. ความสูง 1.41 ม. ราคา 3,690
ถังบำบัดน้ำWAVE รุ่น ZAD ขนาด 1200 ลิตร ความกว้าง 1.26 ม. ความสูง 1.475 ม. ราคา 4,590
ถังบำบัดน้ำWAVE รุ่น ZAD ขนาด 1600 ลิตร ความกว้าง 1.38 ม. ความสูง 1.55 ม. ราคา 5,690
ถังบำบัดน้ำWAVE รุ่น ZAD ขนาด 2000 ลิตร ความกว้าง 1.51 ม. ความสูง 1.65 ม. ราคา 7,990
ถังบำบัดน้ำWAVE รุ่น ZAD ขนาด 2500 ลิตร ความกว้าง 1.65 ม. ความสูง 1.69 ม. ราคา 10,990
ถังบำบัดน้ำWAVE รุ่น ZAD ขนาด 3000 ลิตร ความกว้าง 1.71 ม. ความสูง 1.89 ม. ราคา 17,990

ถังบำบัดน้ำเสียรวมไร้อากาศ WAVE รุ่น ประหยัด บีบี (Black Bull Package ถังบำบัดน้ำเสียรวมไร้อากาศ รุ่น ประหยัด บีบี)

ถังบำบัดน้ำWAVE รุ่น BB ขนาด 400 ลิตร ความกว้าง 0.905 ม. ความสูง 1.03 ม. ราคา 2,990
ถังบำบัดน้ำWAVE รุ่น BB ขนาด 600 ลิตร ความกว้าง 0.99 ม. ความสูง 1.24 ม. ราคา 3,090
ถังบำบัดน้ำWAVE รุ่น BB ขนาด 800 ลิตร ความกว้าง 1.11 ม. ความสูง 1.22 ม. ราคา 3,190
ถังบำบัดน้ำWAVE รุ่น BB ขนาด 1000 ลิตร ความกว้าง 1.18 ม. ความสูง 1.41 ม. ราคา 3,390
ถังบำบัดน้ำWAVE รุ่น BB ขนาด 1200 ลิตร ความกว้าง 1.26 ม. ความสูง 1.475 ม. ราคา 4,190
ถังบำบัดน้ำWAVE รุ่น BB ขนาด 1600 ลิตร ความกว้าง 1.38 ม. ความสูง 1.55 ม. ราคา 4,890
ถังบำบัดน้ำWAVE รุ่น BB ขนาด 2000 ลิตร ความกว้าง 1.51 ม. ความสูง 1.65 ม. ราคา 7,290
ถังบำบัดน้ำWAVE รุ่น BB ขนาด 2500 ลิตร ความกว้าง 1.65 ม. ความสูง 1.69 ม. ราคา 9,490
ถังบำบัดน้ำWAVE รุ่น BB ขนาด 3000 ลิตร ความกว้าง 1.71 ม. ความสูง 1.89 ม. ราคา 13,490


 


 • DOS HERO 1000.png
  ถังบำบัดน้ำเสีย DOS รุ่น HERO จัดเป็นสินค้าที่ดีมีคูณภาพอีกชิ้นหนึ่งของDOS ถังบำบัดน้ำเสีย DOS รุ่น HERO HIGH EFFICIENCY SYSTEM เต็มประสิทธิภาพในถังบำบัดน้ำเสีย กับนวัตกรรมทีดีและใ...

 • ถังบำบัดน้ำเสีย PE Maktang แบบไร้อากาศ
  ถังบำบัดน้ำเสีย PE Maktang แบบไร้อากาศ ผลิตจาก POLYMER ELIXIR (PE) ซึ่งเป็นเม็ดพลาสติกที่ได้รับมาตรฐาน มอก. 816-2556 ปราศจากสารพิษกลิ่นและโลหะหนัก มีคุณสมบัติแข็งแรงทนทานสามารถรองร...

 • ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปหรือถังแซท
  ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปหรือถังแซทSAFE(ถังบำบัดน้ำเสีย 1000 ลิตร ขายดีที่สุด)รุ่น ST- 600 ลิตร ขนาด ก. 98 x ส.109 ท่อเข้า/ออก 4" ท่ออากาศ 1" ราคา 3,xxxขายดีรุ่น ST- 800 ลิตร ขนาด ก...

 • zad2000_1019253_1.png
  ถังบำบัดน้ำเสียรวมไร้อากาศ WAVEรุ่น ZAD (ZAD Package ถังบำบัดน้ำเสียรวมไร้อากาศ รุ่น แซด) มีคุณสมบัติผลิต ขึ้นรูปถังด้วยกระบวนการผลิตแบบ Rotational Moulding หรือ Rotomoulding เป็น...
Visitors: 2,957,167