ถังบําบัดน้ําเสีย


ถังบำบัดน้ำเสีย SAFE (ถังบำบัดน้ำเสีย 1000 ลิตร ขายดี)

รุ่น ST-  600 ลิตร ขนาด ก.  98 x ส.109 ท่อเข้า/ออก 4" ท่ออากาศ 1" ราคา  2,600 ขายดี
รุ่น ST-  800 ลิตร ขนาด ก.102 x ส.127 ท่อเข้า/ออก 4" ท่ออากาศ 1" ราคา  2,900 ขายดี
รุ่น ST-1000 ลิตร ขนาด ก.115 x ส.125 ท่อเข้า/ออก 4" ท่ออากาศ 1" ราคา  3,000 ขายดี
รุ่น ST-1200 ลิตร ขนาด ก.113 x ส.140 ท่อเข้า/ออก 4" ท่ออากาศ 1" ราคา  3,700
รุ่น ST-1600 ลิตร ขนาด ก.132 x ส.155 ท่อเข้า/ออก 4" ท่ออากาศ 1" ราคา  4,200
รุ่น ST-2000 ลิตร ขนาด ก.146 x ส.173 ท่อเข้า/ออก 4" ท่ออากาศ 1" ราคา  5,500
รุ่น ST-3000 ลิตร ขนาด ก.152 x ส.184 ท่อเข้า/ออก 4" ท่ออากาศ 1" ราคา  7,600
รุ่น ST-4000 ลิตร ขนาด ก.170 x ส.226 ท่อเข้า/ออก 4" ท่ออากาศ 1" ราคา 11,700
รุ่น ST-5000 ลิตร ขนาด ก.170 x ส.236 ท่อเข้า/ออก 6" ท่ออากาศ 1" ราคา 13,700
รุ่น ST-6000 ลิตร ขนาด ก.190 x ส.226 ท่อเข้า/ออก 6" ท่ออากาศ 1" ราคา 18,200

Visitors: 2,918,737