ถังบําบัดน้ําเสียสำเร็จรูปหรือถังแซท

ถังบําบัดน้ําเสียสำเร็จรูปหรือถังแซท ทุกขนาด ทุกยี่ห้อ ลดราคาสูงสุด 15%
ตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค. 2562 นี้เท่านั้น
เรื่องถังบําบัดน้ําเสียสำเร็จรูปหรือถังแซท เราขายจริง ส่งจริง เร็วจริง โดยทีมงานมืออาชีพ

ถังบําบัดน้ําเสียสำเร็จรูปหรือถังแซท

        ถังบําบัดน้ำเสียสำเร็จรูปหรือถังแซท มีหลักการใช้การบำบัดโดย ใช้จุลินทรีย์กำจัด(กิน)จุลินทรีย์กากของๆเสียซึ่งไหลลงสู่ถังบําบัดน้ำเสียสำเร็จรูปหรือถังแซท จะตกตะกอนอยู่ก้นถังที่เต็มไปด้วยจุลินทรีย์คอยย่อยสลาย  ทำให้ไม่มีกลิ่น ไม่มีตะกอนตกค้างในถัง สำหรับน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว สามารถทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะได้ ทั้งนี้ ตัวถังบําบัดน้ำเสียสำเร็จรูปหรือถังแซทเป็นอุปกรณ์ที่ฝังอยู่ใต้ดินซึ่งยากต่อการดูแลรักษา คุณลูกค้าจึงควรสอบถามผู้ขายให้ดี และคารเลือกซื้อถังบําบัดน้ําเสียสำเร็จรูปหรือถังแซทรวมถึงอุปกรณ์ ที่มีความทนทานมีคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. 

ขนาดถังบําบัดน้ำเสียสำเร็จรูปหรือถังแซทที่เหมาะสม

       โดยทั่วไปผู้ผลิตถังบําบัดน้ำเสียสำเร็จรูปหรือถังแซท มักจะระบุขนาดที่เหมาะสมไว้ในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ 

หากต้องการคำนวณ ก็สามารถคำนวนเองได้โดยนำจำนวนผู้อาศัย คูณกับ ปริมาณน้ำเสีย (คิดเป็น ร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ต่อวัน) จากนั้นคูณเข้ากับ เวลาที่ใช้ในการบำบัด (ประมาณ 1.5 วัน) ได้ตามสูตรดังนี้

ขนาดถังบําบัดน้ำเสียสำเร็จรูปหรือถังแซท (ลิตร)  =   จำนวนผู้อยู่อาศัย  x 0.8 x ปริมาณน้ำใช้ต่อคนต่อวัน (ลิตร) x1.5 

ตัวอย่าง ใช้น้ำเฉลี่ยต่อคน วันละ 200 ลิตร ถ้ามีคนอาศัยในบ้าน 5 คน ควรเลือกถังบําบัดน้ำเสียสำเร็จรูปหรือถังแซท ขนาด (5x0.8x200x1.5) = 1,200 ลิตร

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปหรือถังแซท  SAFE (ถังบำบัดน้ำเสีย 1000 ลิตร ขายดีที่สุด)
รุ่น ST-  600 ลิตร ขนาด ก.  98 x ส.109 ท่อเข้า/ออก 4" ท่ออากาศ 1" ราคา  3,xxx ขายดี
รุ่น ST-  800 ลิตร ขนาด ก.102 x ส.127 ท่อเข้า/ออก 4" ท่ออากาศ 1" ราคา  3,xxx ขายดี
รุ่น ST-1000 ลิตร ขนาด ก.115 x ส.125 ท่อเข้า/ออก 4" ท่ออากาศ 1" ราคา  3,xxx ขายดี
รุ่น ST-1200 ลิตร ขนาด ก.113 x ส.140 ท่อเข้า/ออก 4" ท่ออากาศ 1" ราคา  3,xxx 
รุ่น ST-1600 ลิตร ขนาด ก.132 x ส.155 ท่อเข้า/ออก 4" ท่ออากาศ 1" ราคา  4,xxx 
รุ่น ST-2000 ลิตร ขนาด ก.146 x ส.173 ท่อเข้า/ออก 4" ท่ออากาศ 1" ราคา  6,xxx 
รุ่น ST-3000 ลิตร ขนาด ก.152 x ส.184 ท่อเข้า/ออก 4" ท่ออากาศ 1" ราคา  8,xxx 
รุ่น ST-4000 ลิตร ขนาด ก.170 x ส.226 ท่อเข้า/ออก 4" ท่ออากาศ 1" ราคา 11,xxx
รุ่น ST-5000 ลิตร ขนาด ก.170 x ส.236 ท่อเข้า/ออก 6" ท่ออากาศ 1" ราคา 13,xxx
รุ่น ST-6000 ลิตร ขนาด ก.190 x ส.226 ท่อเข้า/ออก 6" ท่ออากาศ 1" ราคา 16,xxx


 

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป DOS รุ่น HERO

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป DOS รุ่น HERO (ขนาด 1000 ลิตร ขายดีที่สุด)
ข้อมูลเฉพาะถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปDOSรุ่นHERO 
- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปDOSรุ่นHEROขนาด 800L กว้าง133cm.สูง112cm.ระดับท่อน้ำเข้า95cm.ระดับท่อน้ำออก88cm.ขนาดท่อ4"ท่อระบายอากาศ1.5"สำหรับผู้อาศัยในบ้าน 2-3 คน ราคา 3,xxx
- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปDOSรุ่นHEROขนาด 1000L กว้าง136cm.สูง120cm.ระดับท่อน้ำเข้า105cm.ระดับท่อน้ำออก100cm.ขนาดท่อ4"ท่อระบายอากาศ1.5"สำหรับผู้อาศัยในบ้าน 3 คน ราคา 3,xxx
- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปDOSรุ่นHEROขนาด 1200L กว้าง136cm.สูง130cm.ระดับท่อน้ำเข้า113cm.ระดับท่อน้ำออก108cm.ขนาดท่อ4"ท่อระบายอากาศ1.5"สำหรับผู้อาศัยในบ้าน 5 คน ราคา 4,xxx
- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปDOSรุ่นHEROขนาด 1600L กว้าง153cm.สูง144cm.ระดับท่อน้ำเข้า127cm.ระดับท่อน้ำออก120cm.ขนาดท่อ4"ท่อระบายอากาศ1.5"สำหรับผู้อาศัยในบ้าน 5 คน ราคา 5,xxx
- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปDOSรุ่นHEROขนาด 2000L กว้าง167cm.สูง157cm.ระดับท่อน้ำเข้า135cm.ระดับท่อน้ำออก129cm.ขนาดท่อ4"ท่อระบายอากาศ2"สำหรับผู้อาศัยในบ้าน 6 คน ราคา 8,xxx


 

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป DOS รุ่น ULTRA

ข้อมูลเฉพาะถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป DOS รุ่น ULTRA
- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปDOSรุ่นULTRAขนาด 800L กว้าง133cm.สูง111cm.ระดับท่อน้ำเข้า93cm.ระดับท่อน้ำออก87cm.ขนาดท่อ4"ท่อระบายอากาศ1.5"สำหรับผู้อาศัยในบ้าน 2-3 คน ราคา 9,xxx
- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปDOSรุ่นULTRAขนาด 1000L กว้าง138cm.สูง120cm.ระดับท่อน้ำเข้า104cm.ระดับท่อน้ำออก99cm.ขนาดท่อ4"ท่อระบายอากาศ1.5"สำหรับผู้อาศัยในบ้าน 3 คน ราคา 10,xxx
- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปDOSรุ่นULTRAขนาด 1600L กว้าง155cm.สูง142cm.ระดับท่อน้ำเข้า125cm.ระดับท่อน้ำออก120cm.ขนาดท่อ4"ท่อระบายอากาศ1.5"สำหรับผู้อาศัยในบ้าน 5 คน ราคา 13,xxx
- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปDOSรุ่นULTRAขนาด 2000L กว้าง167cm.สูง156cm.ระดับท่อน้ำเข้า139cm.ระดับท่อน้ำออก133cm.ขนาดท่อ4"ท่อระบายอากาศ2"สำหรับผู้อาศัยในบ้าน 6 คน ราคา 17,xxx

Visitors: 2,928,856