ถังเก็บน้ำบนดิน SAFE


ถังเก็บน้ำบนดินสีฟ้า SAFE
รุ่น WT-    330 ลิตร ขนาด ก. 75 x ส.100 ท่อน้ำเข้า 1"/ท่อน้ำออก 1" ราคา  1,xxx
รุ่น WT-    500 ลิตร ขนาด ก. 70 x ส.139 ท่อน้ำเข้า 1"/ท่อน้ำออก 1" ราคา  2,xxx ขายดี
รุ่น WT-    600 ลิตร ขนาด ก. 70 x ส.149 ท่อน้ำเข้า 1"/ท่อน้ำออก 1" ราคา  2,xxx
รุ่น WT-    750 ลิตร ขนาด ก. 72 x ส.172 ท่อน้ำเข้า 1"/ท่อน้ำออก 1" ราคา  2,xxx ขายดี
รุ่น WT-  1000 ลิตร ขนาด ก.100 x ส.163 ท่อน้ำเข้า 1"/ท่อน้ำออก 1" ราคา  3,xxx ขายดี
รุ่น WT-  1500 ลิตร ขนาด ก.110 x ส.164 ท่อน้ำเข้า 1"/ท่อน้ำออก 2" ราคา  4,xxx
รุ่น WT-  2000 ลิตร ขนาด ก.125 x ส.188 ท่อน้ำเข้า 1"/ท่อน้ำออก 2" ราคา  5,xxx ขายดี
รุ่น WT-  2500 ลิตร ขนาด ก.130 x ส.192 ท่อน้ำเข้า 1"/ท่อน้ำออก 2" ราคา  7,xxx
รุ่น WT-  3000 ลิตร ขนาด ก.140 x ส.220 ท่อน้ำเข้า 1"/ท่อน้ำออก 2" ราคา  9,xxx
รุ่น WT-  4000 ลิตร ขนาด ก.160 x ส.260 ท่อน้ำเข้า 1"/ท่อน้ำออก 2" ราคา 1x,xxx
รุ่น WT-  5000 ลิตร ขนาด ก.170 x ส.230 ท่อน้ำเข้า 1"/ท่อน้ำออก 2" ราคา 1x,xxx
รุ่น WT-  6000 ลิตร ขนาด ก.170 x ส.274 ท่อน้ำเข้า 1"/ท่อน้ำออก 2" ราคา 1x,xxx
รุ่น WT-  8000 ลิตร ขนาด ก.200 x ส.297 ท่อน้ำเข้า 1"/ท่อน้ำออก 2" ราคา 3x,xxx
รุ่น WT-10000 ลิตร ขนาด ก.210 x ส.353 ท่อน้ำเข้า 1"/ท่อน้ำออก 2" ราคา 5x,xxx

ถังเก็บน้ำบนดินลายแกรนิต SAFE ป้องกัน UV สีทราย สีเทา สีแดง สีเขียว
รุ่น GN-  330 ลิตร ขนาด ก. 75 x ส.100 ท่อน้ำเข้า 1"/ท่อน้ำออก 1" ราคา  1,xxx
รุ่น GN-  500 ลิตร ขนาด ก. 70 x ส.139 ท่อน้ำเข้า 1"/ท่อน้ำออก 1" ราคา  2,xxx ขายดี
รุ่น GN-  600 ลิตร ขนาด ก. 70 x ส.149 ท่อน้ำเข้า 1"/ท่อน้ำออก 1" ราคา  2,xxx
รุ่น GN-  750 ลิตร ขนาด ก. 72 x ส.172 ท่อน้ำเข้า 1"/ท่อน้ำออก 1" ราคา  3,xxx ขายดี
รุ่น GN-1000 ลิตร ขนาด ก.100 x ส.163 ท่อน้ำเข้า 1"/ท่อน้ำออก 1" ราคา  4,xxx ขายดี
รุ่น GN-1500 ลิตร ขนาด ก.110 x ส.164 ท่อน้ำเข้า 1"/ท่อน้ำออก 2" ราคา  5,xxx
รุ่น GN-2000 ลิตร ขนาด ก.125 x ส.188 ท่อน้ำเข้า 1"/ท่อน้ำออก 2" ราคา  7,xxx ขายดี
รุ่น GN-2500 ลิตร ขนาด ก.130 x ส.192 ท่อน้ำเข้า 1"/ท่อน้ำออก 2" ราคา  8,xxx
รุ่น GN-3000 ลิตร ขนาด ก.140 x ส.220 ท่อน้ำเข้า 1"/ท่อน้ำออก 2" ราคา  11,xxx
รุ่น GN-4000 ลิตร ขนาด ก.160 x ส.260 ท่อน้ำเข้า 1"/ท่อน้ำออก 2" ราคา 1x,xxx
รุ่น GN-5000 ลิตร ขนาด ก.170 x ส.230 ท่อน้ำเข้า 1"/ท่อน้ำออก 2" ราคา 1x,xxx
รุ่น GN-6000 ลิตร ขนาด ก.170 x ส.274 ท่อน้ำเข้า 1"/ท่อน้ำออก 2" ราคา 2x,xxx
รุ่น GN-8000 ลิตร ขนาด ก.200 x ส.297 ท่อน้ำเข้า 1"/ท่อน้ำออก 2" ราคา 4x,xxx

Visitors: 2,938,158