เครื่องกรองน้ำดื่ม อุตสาหกรรม 96Q ต่อวัน

เครื่องกรองน้ำดื่ม อุตสาหกรรม 96Q ต่อวัน น้ำดิบเป็นน้ำบาดาล และน้ำประปา มีวัสดุและอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้
1 แท้งค์ PE สำหรับพักน้ำดิบขนาดความจุ 5,000 ลิตร จำนวน 3 ใบ
2 ปั๊มเติมคลอรีน พร้อมถังเคมีขนาดความจุ 100 ลิตร 1 ชุด
3 ปั๊ม Mitsubishi(auto) 2HP จำนวน 2 ชุด (ทำงานสลับกัน)
4 ถังกรอง stainless ขนาด 90 cm.สูงรวมขา 220 cm.ใส่สารแมงกานีส 600 ลิตร หัวออโต้ จำนวน 1 ชุด
5 ถังกรอง stainless ขนาด 90 cm.สูงรวมขา 220 cm.ใส่สารคาร์บอน 600 ลิตร หัวออโต้ จำนวน 1 ชุด
6 ถังกรอง stainless ขนาด 90 cm.สูงรวมขา 220 cm.ใส่สารเรซิ่น 600 ลิตร หัวออโต้ จำนวน 1 ชุด
7 แท้งค์ Stainless พักน้ำ Soft ขนาดความจุ 5,000 ลิตร จำนวน 3 ใบ
8 ปั๊ม Mitsubishi(auto) 2HP จำนวน 2 ชุด (ทำงานสลับกัน)
9 เครื่องกรองน้ำดื่ม อุตสาหกรรม 96Q ต่อวัน (ควบคุมด้วย PLC) 1 ชุด
10 แท้งค์ Stainless พักน้ำดื่ม RO เพื่อรอบรรจุขวด ขนาดความจุ 5,000 ลิตร จำนวน 3 ใบ
11 ปั๊ม Mitsubishi(auto) 2HP จำนวน 2 ชุด (ทำงานสลับกัน)
12 ไส้กรองละเอียด 5.00 ไมครอน big blue ขนาด 10" จำนวน 2 ชุด
13 เครื่องผลิต Ultraviolet(UV) 110 w. จำนวน 2 ชุด
14 หัวบรรจุน้ำ 20 หัว (600cc.) จำนวน 1 ชุด
15 หัวบรรจุน้ำ 12 หัว (1,500cc.) จำนวน 1 ชุด
16 เครื่องล้างขวดน้ำดื่ม 600 cc., 800 cc. มี 20 หัว จำนวน 1 ชุด
17 เครื่องล้างขวดน้ำดื่ม 1200 cc. มี 12 หัว จำนวน 1 ชุด
18 เครื่องล้างภายใน ถังน้ำดื่ม18, 20 Lt. จำนวน 1 ชุด
19 เครื่องล้างภายนอก ถังน้ำดื่ม18, 20 Lt. จำนวน 1 ชุด
20 เครื่องบรรจุน้ำแบบขวดขุ่น(800 cc.) กึ่งอัตโนมัติ 8 หัวจ่าย พร้อมเครื่องกดปิดฝาสำหรับขวดขุ่น และเครื่องปิดขวด 600cc. จำนวน 1 ชุด
21 เครื่องบรรจุน้ำถัง 20 ลิตรกึ่งอัตโนมัติ ชนิด 4 หัว พร้อมเครื่องปิดฝาถัง และซีลคอ จำนวน 1 ชุด
22 ปั๊มเคมีพร้อมถังเคมีขนาดความจุ 100 ลิตร(pac) จำนวน 1 ชุด
23 รางลำเลียงถังน้ำดื่ม 18, 20 Lt.

เครื่องกรองน้ำดื่ม อุตสาหกรรม 96Q ต่อวัน ติดตั้งที่นครศรีธรรมราช

ปั๊มเคมีพร้อมถังเคมีขนาดความจุ 100 ลิตร

ถังกรองสแตนเลส กรองความขุ่นและความกระด้างของน้ำหัวออโต้

 

เครื่องกรองน้ำดื่ม อุตสาหกรรม 96Q ต่อวัน

เครื่องฆ่าเชื้อโรค UV 165 w

เครื่องบรรจุน้ำขวดแบบแมนน่วน 600cc., 800cc., 1,200cc. ของเครื่องกรองน้ำดื่ม อุตสาหกรรม 96Q ต่อวัน

 

เครื่องบรรจุน้ำขวด 600cc., 800cc., 1,200cc.กึ่งอัตโนมัติ ชนิด 8 หัว พร้อมเครื่องกดปิดฝาสำหรับขวดขุ่น และเครื่องปิดขวด

เครื่องบรรจุน้ำถัง 20 ลิตรกึ่งอัตโนมัติ ชนิด 4 หัว พร้อมเครื่องปิดฝาถัง และซีลคอของเครื่องกรองน้ำดื่ม อุตสาหกรรม 96Q ต่อวัน

รางลำเลียงถังน้ำดื่ม 18, 20 Lt.

เครื่องล้างขวดน้ำดื่ม 600, 900, 1200cc.และถังน้ำดื่ม18, 20 Lt.

เครื่องล้างภายนอก และภายใน ถังน้ำดื่ม18, 20 Lt.

 

รูปแผนผังโรงงานผลิตน้ำดื่ม อุตสาหกรรม 96Q ต่อวัน

รูปแปลนโรงงานผลิตน้ำดื่ม อุตสาหกรรม 96Q ต่อวัน

รูปด้านหน้า และด้านข้างโรงงานผลิตน้ำดื่ม อุตสาหกรรม 96Q ต่อวัน

รูปตัดโรงงานผลิตน้ำดื่ม อุตสาหกรรม 96Q ต่อวัน

ผังสุขาภิบาลโรงงานผลิตน้ำดื่ม อุตสาหกรรม 96Q ต่อวัน

สินค้าที่ไกล้เคียงกัน

เครื่องกรองน้ำ แบบตั้งพื้นร้อน/เย็น ระบบ5ขั้นตอน UF NANO RO

เครื่องกรองน้ำ แบบตั้งโต๊ะ ระบบ5ขั้นตอน UF NANO RO

เครื่องกรองน้ำ แบบแขวน ระบบ5ขั้นตอน UF NANO

เครื่องกรองน้ำ AQUATEK นำเข้าจาก USA ทั้งชุด

เครื่องกรองน้ำสแตนเลส 2ขั้นตอน 3ขั้นตอน (ราคาถูก)

เครื่องกรองน้ำ แบบอันเดอร์ซิงค์ ระบบ5ขั้นตอน UF NANO RO

เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม เครื่องกรองน้ำโรงงาน

เครื่องกรองน้ำสำหรับโรงเรียน

เครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์

เครื่องทำน้ำแร่

เครื่องกรองตะกอน น้ำประปา น้ำบาดาล (สินค้าขายดี)

เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส ยอดขายอันดับ1 ลดราคา

เครื่องทำน้ำร้อนสแตนเลส ยอดขายอันดับ1 ลดราคา

ตู้ทำน้ำร้อน/น้ำเย็นสแตนเลส ยอดขายอันดับ1 ลดราคา

เครื่องกรองน้ำระบบ 40"+uv30w.

เครื่องกรองน้ำตู้ปลา

แท้งค์น้ำสแตนเลส ลดราคา

แท้งค์น้ำ PE

Visitors: 2,924,302