เครื่องกรองน้ำดื่ม รุ่น CC0-805A เครื่องกรองน้ำร้อน เย็น  มีระบบ RO, RO+ PI, RO+ PI+ORP (ระบบROกำลังการผลิต 300 ลิตร/วัน) และอีกมากมายหลายระบบ

เครื่องกรองน้ำดื่ม ร้อน เย็น รุ่น  CC0-805A  ก๊อกน้ำร้อน เย็นระบบสัมผัสในหนึ่งเดียว

เป็น เครื่องกรองน้ำ ดื่ม ร้อน เย็น(เครื่องกรองน้ำตั้งพื้น) มีระบบ ROROPIROPI+ORP (ระบบROกำลังการผลิต 300 ลิตร/วัน) และอีกมากมายหลายระบบ

เทคโนโลยี่การกรองของเครื่องกรองน้ำดื่ม ร้อน เย็น รุ่น CC0-805A

1 Sediment Filter : (ควรเปลี่ยนทุกระยะ 12 ด.)
ไส้กรองใย สังเคราะห์ที่มีความละเอียดขนาด 5.00 ไมครอน สามารถดักจับฝุ่นสิ่งสกปรก
ที่ปะปนมากับน้ำและสารแขวงลอย เช่น โคลน ทราย หินปูน สนิมเหล็ก ฯลฯ

2 Resin Filter : (ควรเปลี่ยนทุกระยะ 12 ด.)
ทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนประจุกับแคลเซียมและแมกนีเซียมที่เป็นสาเหตุของน้ำกระด้าง

3 Pre Carbon Filter : (เปลี่ยนทุกระยะ 12 ด.)
ไส้กรองคาร์บอนที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดกลิ่นคลอรีน และสารอินทรีย์ ที่เป็นพิษต่อ ร่างกาย เช่น แก๊สไข่เน่า ผงซักฟอก ฟินอล สารไฮโดรคาร์บอน ฯลฯ

4 Reverse Osmosis Membrane (RO) : (ควรเปลี่ยนทุกระยะ 24 ด.)
ไส้กรองเมมเบลนที่มีความละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน สามารถกรองสารละลายต่างๆในน้ำ เช่น สารตะกั่ว สารปรอท สารตกค้างจากยาฆ่าแมลง สารอินทรีย์ ไว้รัส และแบคทรีเรียโดยถูกกำจัดออกได้สูงสุดถึง 98%

4.1 OPTION (แนวทางเลือกที่จะเพิ่มไป(แนะนำ)) : Pi – Water ( π ) (ควรเปลี่ยนทุกระยะ 12 ด.)

5 Post-Carbon Filter : (ควรเปลี่ยนทุกระยะ 12 ด.)
คาร์บอนซึ่งปรับปรุงคุณภาพและรสชาติของน้ำขั้นตอนสุดท้าย โดยการกำจัดกลิ่นปรับปรุงรสชาติของน้ำ

Specifications:

 Dimension :      250x380x1250 
 Hot water tank:    1.4   Lt
 Cold water tank:    2.3   Lt
 Water reserve tank:    5.1   Lt
 Hot water temp:    85°C-93°C
 Cold water temp:    4°C-10°C
 Cooler system    Compresser 
Visitors: 2,880,986