เครื่องกรองน้ำดื่ม AQUATEK ระบบ Ceramic นำเข้าจาก USA ทั้งชุด

เครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบ Ceramic 4 ขั้นตอน
เป็น เครื่องกรองน้ำดื่ม ที่มีความละเอียดในการกรองถึง 0.3 ไมครอน สามารถกรองเชื้อโรค สิ่งสกปรกต่างๆที่เจือปนมากับน้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการกรอง เครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบ Ceramic 4 ขั้นตอน

1.) Sediment Filter 5 micron 10”(USA) :  (ควรเปลี่ยนทุกระยะ 12 ด.)

ไส้กรองใย สังเคราะห์ที่มีความละเอียดขนาด 5.00 ไมครอน สามารถดักจับฝุ่นสิ่งสกปรกที่ปะปนมากับน้ำและสารแขวงลอย เช่น โคลน ทราย หินปูน สนิมเหล็ก ฯลฯ

2.) Carbon Block 5 micron 10”(USA) :  (เปลี่ยนทุกระยะ 12 ด.)

ไส้กรองคาร์บอนที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดกลิ่นคลอรีนในน้ำ และสารอินทรีย์ ที่เป็นพิษต่อ ร่างกาย เช่น แก๊สไข่เน่า ผงซักฟอก ฟินอล สารไฮโดรคาร์บอน ฯลฯ

3.) Softener Filter (FOOD GRADE) :  (ควรเปลี่ยนทุกระยะ 12 ด.)

การกรองที่ใช้หลักการเปลี่ยนประจุ โดยผ่านเรซิ่น ดูดสารละลายพวกหินปูน(Ca,Mg)ปล่อยประจุโซเดียม(Na) ทำให้น้ำมีความนุ่นนวล ชวนดื่ม

4.) Ceramic Filter(CRM) : (ควรเปลี่ยนทุกระยะ 24 ด.)

ไส้กรองเซรามิก ทำหน้าที่กรองตะกอนละเอียด และ เชื้อโรค โดยไส้กรองที่มีความละเอียด 0.3 ไมครอน จะสามารถกรอง จุลินทรีย์ได้ดี ทำให้น้ำที่ผ่านออกมาสะอาด
ปราศจากจุลินทรีย์

5.) Post Carbon Filter(Omnipure USA) :  (เปลี่ยนทุกระยะ 12ด.)
คาร์บอนซึ่งปรับปรุงคุณภาพและรสชาติของน้ำขั้นตอนสุดท้าย โดยการกำจัด สารหนู สารอินทรีย์ กลิ่น สี ก๊าซ ปรับปรุงรสชาติของน้ำดื่ม

Visitors: 2,888,514