เครื่องกรองน้ำดื่ม AQUATEK ระบบ RO นำเข้าจาก USA ทั้งชุด

เครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบ RO 5 ขั้นตอน แบบอันเดอร์ซิงค์ ความละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน กำลังการผลิต 200 ลิตรต่อวัน MODEL  : AQUATEK 50 GPD

เครื่องกรองน้ำดื่ม มีระบบการกรอง 5 ขั้นตอน

1  Sediment Filter 5 micron 10"(USA) : (ควรเปลี่ยนทุกระยะ 12 ด.)

ไส้กรองใยสังเคราะห์ที่มีความละเอียดขนาด 5.00 ไมครอน สามารถดักจับฝุ่นสิ่งสกปรกที่ ปะปนมากับน้ำและสารแขวงลอย เช่น โคลน ทราย หินปูน สนิมเหล็ก ฯลฯ

2 Carbon Block 5 micron 10"(USA) : (เปลี่ยนทุกระยะ 12 ด.)

ไส้กรองคาร์บอนที่มีประสิทธิภาพสูง กำจัดกลิ่นคลอรีน สารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ ที่เป็นพิษต่อร่างกาย เช่น แก๊สไข่เน่า ผงซักฟอก ฟินอล สารไฮโดรคาร์บอน ฯลฯ

3 Softener Filter (Food grade) : (ควรเปลี่ยนทุกระยะ 12 ด.)

เป็นการกรองโดยการใช้การแลกเปลี่ยนประจุ(Ion Exchange) โดยผ่าน Resin ซึ่งเป็นตัวกลางในการดูดสารละลายจำพวกหินปูน (Ca,Mg)แล้วปล่อยประจุที่เป็นโซเดียม(Na) ลงสู่น้ำทำให้น้ำที่ผ่านใส้กรองนี้ทำให้น้ำมีความนุ่นนวล ชวนดื่มมากขึ้น

4 Reverse Osmosis Membrane (RO) : (ควรเปลี่ยนทุกระยะ 24 ด.)

ใส้กรองเมมเบลนที่มีความละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน สามารถกรองสารละลายต่างๆในน้ำ เช่น สารตะกั่ว สารปรอท สารตกค้างจากยาฆ่าแมลง สารอินทรีย์ ไว้รัส และแบคทรีเรีย โดยถูกกำจัดออกได้สูงสุดถึง 98 % 

5 Post Carbon Filter (USA) : (ควรเปลี่ยนทุกระยะ 6 - 8 ด.)
คาร์บอนซึ่ง ปรับปรุงคุณภาพของน้ำ ขั้นตอนสุดท้าย โดยการกำจัดกลิ่น ก๊าซ ที่ยังเหลือในน้ำพร้อมทั้งปรับปรุงรสชาติของน้ำ  ทำให้ได้น้ำที่สะอาดบริสุทธิ์

Specifications:
- น้ำหนัก 5.5 กก.

- กำลังการผลิต  200 ลิตร

- ถังสำรองน้ำ 3.2 ลิตร

- ระบบการกรอง 5 ขั้นตอน

Visitors: 2,888,513