เครื่องกรองน้ำ รุ่น US-F3 เครื่อง กรอง น้ำ ดื่ม

เครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบ Ceramic 3 ขั้นตอน

ขั้นตอนการกรอง เครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบ Ceramic 3 ขั้นตอน

1 Activate Carbon Filter : (เปลี่ยนทุกระยะ 12 ด.)
ไส้กรองคาร์บอนที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดกลิ่นคลอรีนในน้ำ และสารอินทรีย์ ที่เป็นพิษต่อ ร่างกาย เช่น แก๊สไข่เน่า ผงซักฟอก ฟินอล สารไฮโดรคาร์บอน ฯลฯ
2 Resin Filter : (ควรเปลี่ยนทุกระยะ 12 ด.)
ทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนประจุกับแคลเซียมและแมกนีเซียมที่เป็นสาเหตุของน้ำกระด้าง
3 Ceramic Filter : (ควรเปลี่ยนทุกระยะ 24 ด.)
ไส้กรองเซรามิก ทำหน้าที่กรองตะกอนละเอียด และ เชื้อโรค โดยไส้กรองที่มีความละเอียด 0.3 ไมครอน จะสามารถกรอง จุลินทรีย์ได้ดี ทำให้น้ำที่ผ่านออกมาสะอาด
ปราศจากจุลินทรีย์
ขนาด 405x140x360 mm.
น้ำหนัก 3.5 กก.

Visitors: 2,888,514