เครื่องกรองน้ำ รุ่น US-F4 เครื่อง กรอง น้ำ ประปา และประปาบาดาล

 เครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบ Ceramic 4 ขั้นตอน

ขั้นตอนการกรอง เครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบ Ceramic 4 ขั้นตอน
1 Activate Carbon Filter : (เปลี่ยนทุกระยะ 12 ด.)
ไส้กรองคาร์บอนที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดกลิ่นคลอรีนในน้ำ และสารอินทรีย์ ที่เป็นพิษต่อ ร่างกาย เช่น แก๊สไข่เน่า ผงซักฟอก ฟินอล สารไฮโดรคาร์บอน ฯลฯ
2 Resin Filter : (ควรเปลี่ยนทุกระยะ 12 ด.)
ทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนประจุกับแคลเซียมและแมกนีเซียมที่เป็นสาเหตุของน้ำกระด้าง
3 Ceramic Filter : (ควรเปลี่ยนทุกระยะ 24 ด.)
ไส้กรองเซรามิก ทำหน้าที่กรองตะกอนละเอียด และ เชื้อโรค โดยไส้กรองที่มีความละเอียด 0.3 ไมครอน จะสามารถกรอง จุลินทรีย์ได้ดี ทำให้น้ำที่ผ่านออกมาสะอาด
ปราศจากจุลินทรีย์
4 Post Carbon Filter : (ควรเปลี่ยนทุกระยะ 12 ด.)
คาร์บอนซึ่งปรับปรุงคุณภาพและรสชาติของน้ำขั้นตอนสุดท้าย โดยการกำจัดกลิ่น สี ก๊าซ ปรับปรุงรสชาติของน้ำดื่ม
ขนาด 405x160x360 mm.
น้ำหนัก 4 กก.

Visitors: 2,883,140