ข้อมูล เครื่องกรองน้ำ เครื่องกรองน้ำ Maktang

 

อาร์โอ                

เรซิล      คาร์บอน    ตกตะกอน       กลั่น            ต้ม

สิ่งปนเปื้อน

สาเหตุของโรค

ขจัดสารพิษ

ขจัดสารพิษ

ขจัดสารพิษ

    ขจัดสารพิษ

     ขจัดสารพิษ

สามารถขจัดสารพิษ

คลอรีน

สารก่อมะเร็ง

***

*

***

*

***

*

คลอโรฟอร์ม

มะเร็ง

***

*

***

*

***

*

แบคทีเรีย

โรคติดต่อจากเชื้อแบคทีเรีย

***

*

**

*

***

***

ไวรัส

โรคติดต่อจากเชื้อไวรัส

***

*

*

*

***

***

ฟลูออไรด์

ฟันผุ

***

***

*

*

***

*

แคลเซียม

เก๊าท์

***

***

*

*

***

*

ยาปราบศัตรูพืช

นิ่ว,ลำไส้อักเสบ

***

*

*

***

***

*

ยาฆ่าแมลง

ตับ,อาหารเป็นพิษ

***

*

***

*

***

*

ตะกั่ว

ไต,ระบบปราสาท

***

***

*

*

***

*

โซเดียม

หัวใจ,ความดันโลหิต

***

***

*

*

***

*

ซัลเฟต,แมกเนเซียม

ทางเดินอาหาร

***

***

*

*

***

*

แคดเมียม

ปวดกระดูก

***

***

*

*

***

*

หมายเหตุ ::   *** ออกได้หมด /  ** ได้บางส่วน /   *  ออกไม่ได้

 

ตารางการทดสอบสารปนเปื้อนต่างๆที่อยู่ในน้ำโดยใช้เครื่องแยกสาร (Electrolysis)

สี

สิ่งเจือปน

อวัยวะที่ได้รับความเสียหาย

สาร สารที่ลอยอยู่บนน้ำเป็นสีเขียว

คอปเปอร์ออกไซด์(สนิมคอปเปอร์)
สารประกอบของคลอรีน

ไต เส้นประสาทส่วนกลาง
สารที่เกิดโรคมะเร็ง

สารที่ลอยอยู่ในน้ำเป็นสีดำ

สารประกอบธาตุหนักของปรอท ตะกั่วต่างๆ

เส้นประสาทส่วนกลาง ตับ ไต

สารที่ลอยอยู่บนน้ำเป็นสีขาว

แคลเซียมออกไซด์
มักเนเซียมออกไซด์
ซิงค์ออกไซด์
อลูมิเนียมออกไซด์
อาเซนิค (สารหนู)
สารประกอบของกาว
แร่ใยหิน

โรคนิ่วที่เกิดจากสารผสมของแคลเซียม
คาร์บอเนตหรือมักเนเซียมคาร์บอเนต
ประสาท ตับ
ประสาท ตับ สารที่เกิดจากโรคมะเร็ง
โรคเท้าดำ สารที่เกิดโรคมะเร็ง
แบคทีเรีย สารพิษ สารแขวนลอย
สารที่เกิดโรคมะเร็ง

สารที่อยู่บนน้ำเป็นสีน้ำเงิน

อาลูมิเนียมซัลเฟต (สารส้ม)
สารอินทรีย์ฟอสฟอรัส

ระบบเส้นประสาท
ตับ ไต ประสาท

สารที่ลอยอยู่บนน้ำเป็นสีส้ม

เฟอร์รัสออกไซด์ หรือสารเหล็กละลายออกมาเนื่องจากอิเล็กโตรลิซิสนานเกินไป สารละลายเกลืออาเจียน

ท้องเดิน ปัสสาวะเป็นพิษ

ไม่มีสารลอยอยู่บนน้ำ

ไม่มีสารเจือปนใดๆ เป็นน้ำบริสุทธิ์ที่ใสสะอาด สีเหลืองทอง เป็นสีที่น้ำแยกธาตุออกมา

คุณดื่มได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัยต่อสุขภาพ

  

ด้วยคุณสมบัติของน้ำ Pi-Water ที่เหมาะสมสำหรับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในโลกนี้ ทำให้น้ำชีวภาพ Pi-Water สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย 

1.มีบทบาทต่อการเจริญเติบโตทั่วไป - สร้างสมดุลให้กับสารอาหารที่ได้รับ 

2.รักษาความสะอาดบริสุทธิ์ของสิ่งแวดล้อม - แก้ไขปรับปรุงคุณภาพน้ำและดิน 

3.ต่อต้านการก่อเกิดของเชื้อโรค - ระงับการทำงานของเชื้อไวรัสและสร้างภูมิต้านทาน 

4.ต่อต้านธาตุโลหะก่ออันตรายต่าง ๆ – ยับยั้งการทำงานของสารโลหะก่ออันตราย (metal ions) 

5.สร้างเสริมพัฒนาการต่าง ๆ - ประสิทธิภาพของพลังงานที่ดีช่วยเสริมสร้างพัฒนาการ 

6.เพิ่มความสามารถในการซ่อมแซมและสมานอาการบาดเจ็บ - ช่วยรักษาเซลล์และเนื้อเยื่อที่เสียหาย 

7.มีความหลากหลายในการปรับใช้ - สามารถปรับใช้ได้ในหลายลักษณะและกว้างขวาง 

8.มีบทบาทต่อการทำงานของระบบต่าง ๆ ของร่างกาย – พัฒนาปรับปรุงระบบต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น ระบบเคลื่อนไหว ระบบย่อย และระบบดูดซึมอาหาร ฯล

กำเนิด Pi-Water (π) งานวิจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับ Pi-water:
การค้นพบ Pi-water เป็นครั้งแรก Dr. Shoji Yamashita ได้ค้นพบ pi-water (π) เป็นครั้งแรกในระหว่างศึกษากลไกการผลิดอกของพืชเมื่อปี 1964 โดยพบว่าในกระบวนการการผลิดอกนี้มีน้ำชีวภาพที่อยู่ภายในต้นพืชเป็นตัวกำหนด น้ำชีวภาพดังกล่าวมีอยู่ภายในร่างกายสิ่งมีชีวิตทุกชนิดด้วยเช่นกัน โดยมีอิออนของธาตุเหล็กที่เรียกว่า Ferric-ferrous Chloride เป็นส่วนประกอบสำคัญ น้ำชีวภาพนี้มีพลังงานชีวภาพในตัวเองและมีโครงสร้างทางโมเลกุลที่เล็กมาก คอยทำหน้าที่ส่งเสริมระบบต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นลักษณะที่แตกต่างไปจากน้ำชนิดอื่น ๆ ที่เราบริโภคอยู่โดยสิ้นเชิง Dr. Yamashita ได้เรียก Ferric-ferrous Chloride (Fe2Fe3Cl5) นี้ว่า pi (π) ซึ่งหมายถึง โครงสร้างพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ดังนั้นน้ำซึ่งมี pi เป็นส่วนประกอบจึงถูกเรียกว่า pi-water (อิออน Ferric-ferrous นี้มีไตรกลีเซอไรด์ส เช่น Alpha Tocopherol และ Ubiquinone เป็นส่วนผสม และมีบทบาทสำคัญในการสร้างระบบชีวภาพในสิ่งมีชีวิต) นอกจากนั้น pi-water ยังเป็นน้ำชีวภาพอันทรงชีวิตที่คอยรักษาและสนับสนุนโครงสร้างทางชีวภาพต่าง ๆ ในสิ่งมีชีวิตด้วย ในปี 1964 ระหว่างกำลังศึกษากลไกการผลิดอกของพืช ดร.โชญิ ยามาชิตะ แห่ง มหาวิทยาลัยนาโงย่า ประเทศญี่ปุ่นได้ค้นพบว่า น้ำที่ดีที่สุดต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ บนโลกนี้ก็คือน้ำที่อยู่ภายในร่างกายสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นนั่นเอง ดร.ยามาชิตะจึงพยายาม หาองค์ประกอบที่อยู่ในน้ำที่ว่านี้ เพื่อผลิตน้ำจากแหล่งภายนอกให้มีลักษณะ และคุณสมบัติ ใกล้เคียงกับน้ำในร่างกายสิ่งมีชีวิตมากที่สุดสำหรับใช้ในการบริโภค จนประสบความสำเร็จ และเรียกน้ำที่ผลิตไได้นี้ว่า ไพ-วอเตอร์ ซึ่งได้จากการเติมอิออนของธาตุเหล็กที่เรียกว่า Ferric Ferrous (Fe2Fe3Cl5) ในปริมาณเพียงเล็กน้อยลงไปในน้ำ ในประเทศญี่ปุ่น มีอยู่ 7 หมู่บ้าน ที่มีผู้คนอายุยืนนับร้อยกว่าปีขึ้นไป เรียกว่าหมู่บ้าน “ฉางโซ่วชุน” ดังนั้น นักวิทยาศาสตร์ จึงได้ทำการวิจัยค้นคว้า และแล้วก็ได้ค้นพบว่า น้ำในบ่อตลอดถึงชั้นดินในบ่อที่ชาวบ้านได้ใช้อยู่นั้น อดีตมันเป็นแหล่งของภูเขาไฟที่ได้ปะทุไปแล้ว และได้พบว่า ลาวา ที่ทับถมอยู่ในดินนั้น มันมีแร่ธาตุมากมาย ซึ่งมีคุณประโยชน์ ต่อชีวิตของมวลมนุษย์ ต่อสัตว์ ต่อพืช ต้นไม้ และสิ่งที่มีชีวิตในทุกสรรพสิ่ง และสิ่งสำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือ ได้พบว่าน้ำที่ได้ซึมผ่าน ตาน้ำในดิน Fe2+ Fe3+ เหล่านั้น พบว่า มันเป็นน้ำที่มีความใกล้เคียงกับเซลล์ในร่างกายของมนุษย์เรา ซึ่งมีคุณประโยชน์มากมายนานับประการซึ่งมันน่าอัศจรรย์และเหลือเชื่อ ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า " Pi Water "

ขนาดของโมเลกุลน้ำชนิดต่าง ๆ ที่วัดโดยวิธี MNR

น้ำประปา

123 Hz

น้ำฝน

119Hz

น้ำกลั่น

117Hz

น้ำแร่

94Hz

ยางไม้

68Hz

 Pi-water

53Hz

Visitors: 3,037,947