ถังบำบัดน้ำเสียPE Maktang1000 แบบไร้อากาศ

ถังบำบัดน้ำเสียPE Maktang1000 แบบไร้อากาศ

 • ขนาดความจุ 1000 ลิตร
 • ขนาดความกว้าง 115 เซนติเมตร
 • ความสูง 125 เซนติเมตร
 • ท่อน้ำเข้าขนาด 4 นิ้ว
 • ท่อน้ำออกขนาด 4 นิ้ว
 • รับประกัน 1 ปี
 • ใช้เม็ดพลาสติก POLYMER ELIXIR (PE) SCG ในการผลิต
 • มอก. 816-2556

ข้อแนะนำจำนวนผู้ใช้ ถังบำบัดน้ำเสียPE Maktang1000 แบบไร้อากาศ

 • บ้านพักอาศัย  4-5 คน
 • โรงเรียน 12-15  คน
 • ห้างฯ/ร้านอาหาร 20-25 คน

ซื้อถังบำบัดน้ำเสียPE Maktangวันนี้แถมฟรีทันที 4 รายการ

 • แบคทีเรียแห้ง 1 ถุง
 • Plastic Media(Pall Ring) 1 ถุง 
 • Flexible Joint 2 อัน
 • Mainhold(ฝาถัง) 1 ฝา

 • ถังบำบัดน้ำเสียPE Maktang600 แบบไร้อากาศ
  ถังบำบัดน้ำเสียPE Maktang600 แบบไร้อากาศ ขนาดความจุ 600 ลิตร ขนาดความกว้าง 98 เซนติเมตร ความสูง 109 เซนติเมตร ท่อน้ำเข้าขนาด 4 นิ้ว ท่อน้ำออกขนาด 4 นิ้ว รับประกัน 1 ปี ใช้เม็ดพลาส...

 • ถังบำบัดน้ำเสียPE Maktang800 แบบไร้อากาศ
  ถังบำบัดน้ำเสียPE Maktang800 แบบไร้อากาศ ขนาดความจุ 800 ลิตร ขนาดความกว้าง 102 เซนติเมตร ความสูง 127 เซนติเมตร ท่อน้ำเข้าขนาด 4 นิ้ว ท่อน้ำออกขนาด 4 นิ้ว รับประกัน 1 ปี ใช้เม็ดพลา...

 • ถังบำบัดน้ำเสียPE Maktang1200 แบบไร้อากาศ
  ถังบำบัดน้ำเสียPE Maktang1200 แบบไร้อากาศ ขนาดความจุ 1200 ลิตร ขนาดความกว้าง 113 เซนติเมตร ความสูง 140 เซนติเมตร ท่อน้ำเข้าขนาด 4 นิ้ว ท่อน้ำออกขนาด 4 นิ้ว รับประกัน 1 ปี ใช้เม็ดพ...

 • ถังบำบัดน้ำเสียPE Maktang1600 แบบไร้อากาศ
  ถังบำบัดน้ำเสียPE Maktang1600 แบบไร้อากาศ ขนาดความจุ 1600 ลิตร ขนาดความกว้าง 132 เซนติเมตร ความสูง 155 เซนติเมตร ท่อน้ำเข้าขนาด 4 นิ้ว ท่อน้ำออกขนาด 4 นิ้ว รับประกัน 1 ปี ใช้เม็ดพ...

 • ถังบำบัดน้ำเสียPE Maktang2000 แบบไร้อากาศ
  ถังบำบัดน้ำเสียPE Maktang2000 แบบไร้อากาศ ขนาดความจุ 2000 ลิตร ขนาดความกว้าง 146 เซนติเมตร ความสูง 173 เซนติเมตร ท่อน้ำเข้าขนาด 4 นิ้ว ท่อน้ำออกขนาด 4 นิ้ว รับประกัน 1 ปี ใช้เม็ดพ...

 • ถังบำบัดน้ำเสียPE Maktang3000 แบบไร้อากาศ
  ถังบำบัดน้ำเสียPE Maktang3000 แบบไร้อากาศ ขนาดความจุ 3000 ลิตร ขนาดความกว้าง 152 เซนติเมตร ความสูง 184 เซนติเมตร ท่อน้ำเข้าขนาด 4 นิ้ว ท่อน้ำออกขนาด 4 นิ้ว รับประกัน 1 ปี ใช้เม็ดพ...

 • ถังบำบัดน้ำเสียPE Maktang4000 แบบไร้อากาศ
  ถังบำบัดน้ำเสียPE Maktang4000 แบบไร้อากาศ ขนาดความจุ 4000 ลิตร ขนาดความกว้าง 170 เซนติเมตร ความสูง 226 เซนติเมตร ท่อน้ำเข้าขนาด 4 นิ้ว ท่อน้ำออกขนาด 4 นิ้ว รับประกัน 1 ปี ใช้เม็ดพ...

 • ถังบำบัดน้ำเสียPE Maktang5000 แบบไร้อากาศ
  ถังบำบัดน้ำเสียPE Maktang5000 แบบไร้อากาศ ขนาดความจุ 5000 ลิตร ขนาดความกว้าง 170 เซนติเมตร ความสูง 236 เซนติเมตร ท่อน้ำเข้าขนาด 6 นิ้ว ท่อน้ำออกขนาด 6 นิ้ว รับประกัน 1 ปี ใช้เม็ดพ...

 • ถังบำบัดน้ำเสียPE Maktang6000 แบบไร้อากาศ
  ถังบำบัดน้ำเสียPE Maktang6000 แบบไร้อากาศ ขนาดความจุ 6000 ลิตร ขนาดความกว้าง 190 เซนติเมตร ความสูง 226 เซนติเมตร ท่อน้ำเข้าขนาด 6 นิ้ว ท่อน้ำออกขนาด 6 นิ้ว รับประกัน 1 ปี ใช้เม็ดพ...
Visitors: 2,957,164