แท้งค์น้ำ PE ตรา Maktang

แท้งค์น้ำ PE คุณภาพดี ราคาถูก ส่งใว ต้องแท้งค์Maktang

แท้งค์น้ำ PE Maktang ลายแกรนิต

แท้งน้ำ PE Maktang ลายแกรนิต SAFE ป้องกัน UV สีทราย สีเทา สีแดง สีเขียว
รุ่น MGN-  330 ลิตร ขนาด ก. 75 x ส.100 ท่อน้ำเข้า 1"/ท่อน้ำออก 1" ราคา  1,xxx
รุ่น MGN-  500 ลิตร ขนาด ก. 70 x ส.139 ท่อน้ำเข้า 1"/ท่อน้ำออก 1" ราคา  2,xxx ขายดี
รุ่น MGN-  600 ลิตร ขนาด ก. 70 x ส.149 ท่อน้ำเข้า 1"/ท่อน้ำออก 1" ราคา  2,xxx
รุ่น MGN-  750 ลิตร ขนาด ก. 72 x ส.172 ท่อน้ำเข้า 1"/ท่อน้ำออก 1" ราคา  3,xxx ขายดี
รุ่น MGN-1000 ลิตร ขนาด ก.100 x ส.163 ท่อน้ำเข้า 1"/ท่อน้ำออก 1" ราคา  4,xxx ขายดี
รุ่น MGN-1500 ลิตร ขนาด ก.110 x ส.164 ท่อน้ำเข้า 1"/ท่อน้ำออก 2" ราคา  5,xxx
รุ่น MGN-2000 ลิตร ขนาด ก.125 x ส.188 ท่อน้ำเข้า 1"/ท่อน้ำออก 2" ราคา  7,xxx ขายดี
รุ่น MGN-2500 ลิตร ขนาด ก.130 x ส.192 ท่อน้ำเข้า 1"/ท่อน้ำออก 2" ราคา  8,xxx
รุ่น MGN-3000 ลิตร ขนาด ก.140 x ส.220 ท่อน้ำเข้า 1"/ท่อน้ำออก 2" ราคา  11,xxx
รุ่น MGN-4000 ลิตร ขนาด ก.160 x ส.260 ท่อน้ำเข้า 1"/ท่อน้ำออก 2" ราคา 1x,xxx
รุ่น MGN-5000 ลิตร ขนาด ก.170 x ส.230 ท่อน้ำเข้า 1"/ท่อน้ำออก 2" ราคา 1x,xxx
รุ่น MGN-6000 ลิตร ขนาด ก.170 x ส.274 ท่อน้ำเข้า 1"/ท่อน้ำออก 2" ราคา 2x,xxx
รุ่น MGN-8000 ลิตร ขนาด ก.200 x ส.297 ท่อน้ำเข้า 1"/ท่อน้ำออก 2" ราคา 4x,xxx

 • แท้งค์น้ำPE Maktang ลายแกรนิต สีทราย 200 L

 • แท้งค์น้ำPE Maktang ลายแกรนิต สีทราย 600 L

 • แท้งค์น้ำPE Maktang ลายแกรนิต สีทราย 2500 L

 • แท้งค์น้ำPE Maktang ลายแกรนิต สีทราย 4000 L

 • 100L

 • 200L

 • 330L

 • 500L

 • 600L

 • 750L

 • 1000L

 • 1500L

 • 2000L

 • 2500L

 • 3000L

 • 4000L

 • 5000L

 • 6000L

 • 8000L

 • 10,000L

Visitors: 2,928,766