ห้องน้ำสําเร็จรูปPE แบบนั่งยอง

   

ห้องน้ำสําเร็จรูปแบบนั่งยอง ถูกสุขลักษณะ สอาด ปลอดภัย สุขใจ สบายกาย

ห้องน้ำสําเร็จรูปแบบนั่งยองทำจาก PE สีน้ำตาลแดง (Mobile Toilet)

ขนาด กว้าง 0.90 ม. ลึก 1.10 ม. สูง 2.40 ม.

อุปกรณ์ที่มีให้ในห้องน้ำสําเร็จรูปแบบนั่งยอง
1 โถแบบนั่งยอง 1 ชุด
2 สายชำระ 1 ชุด
3 ก็อกสนาม 1 ชุด
4 ที่ใส่กระดาษชำระ 1 ชุด
5 ถังบำบัดขนาด 400 ลิตร 1 ชุด
6 หลอดไฟฟ้าแสงสว่าง 1 ชุด
7 กลอนล็อกประตูภายนอก 1 ชุด
8 กลอนล็อกประตูภายใน 1 ชุด
9 ช่องระบายอากาศและกลิ่น 3 ช่อง

จุดเด่นของห้องน้ำสําเร็จรูปแบบนั่งยอง (ดูห้องส้วมเคลื่อนที่หรือห้องสุขาเคลื่อนที่ทั้งหมด)

มีช่องระบายอากาศและกลิ่นมากถึง 3 ช่องมากพอสำหรับคนเข้าห้องน้ำสําเร็จรูปแบบนั่งยองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาอีกทั้งหลังคาโปร่งแสง(แต่ไม่โปล่งใส ปลอดภัยจากสายตาผู้คน)เพื่อประหยัดพลังงาน

สนใจส่วนสดพิเศษ 15%
Line ID : @maktang หรือ โทร. 090 548 7491
กรุงเทพฯ ปริมณฑล ส่งฟรี


 • ห้องสุขาเคลื่อนที่แบบชักโครก
  ห้องสุขาเคลื่อนที่แบบชักโครกทำจาก PE สีน้ำตาลแดง (Mobile Toilet) ขนาด กว้าง 0.90 ม. ลึก 1.10 ม.สูง 2.40 ม. อุปกรณ์ที่มีให้ในห้องสุขาเคลื่อนที่แบบชักโครก 1 โถชักโครก 1 ชุด2 สายชำระ ...

 • ห้องส้วมสําเร็จรูปแบบนั่งราบ
  ห้องส้วมสําเร็จรูปแบบนั่งราบทำจาก PE สีน้ำตาลแดง (Mobile Toilet) ขนาด กว้าง 0.90 ม. ลึก 1.10 ม.สูง 2.40 ม. อุปกรณ์ที่มีให้ในห้องส้วมสําเร็จรูปหรือห้องส้วมสําเร็จรูปเคลื่อนที่1 โถนั...

 • ห้องสุขาเคลื่อนที่ ไฟเบอร์กลาสแบบนั่งยอง 04.jpg
  ห้องสุขาเคลื่อนที่แบบนั่งยองทำจาก ไฟเบอร์กลาส สีฟ้า (Mobile Toilet) ขนาด ก.1.10xย.1.10xส.2.40 มีโถนั่งยอง สายชำระ ก็อกสนาม ที่ใส่กระดาษชำระ ถังบำบัดขนาด 400 ลิตร หลอดไฟ ลูกบิดล็อกป...

 • ห้องสุขาเคลื่อนที่ ไฟเบอร์กลาสแบบนั่งราบ 03.jpg
  ห้องสุขาเคลื่อนที่แบบนั่งราบทำจาก ไฟเบอร์กลาส สีฟ้า (Mobile Toilet) ขนาด ก.1.10xย.1.10xส.2.40 มี โถนั่งราบ สายชำระ ก็อกสนาม ที่ใส่กระดาษชำระ ถังบำบัดขนาด 400 ลิตร หลอดไฟ ลูกบิดล็อก...

 • ห้องสุขาเคลื่อนที่ ไฟเบอร์กลาสแบบซฃชักโคก 02.jpg
  ห้องน้ำสําเร็จรูปไฟเบอร์กลาส แบบชักโครกสีฟ้า (Mobile Toilet) ขนาด ก.1.10xย.1.10xส.2.40 มี โถนั่งแบบชักโครก สายชำระ ก็อกสนาม ที่ใส่กระดาษชำระ ถังบำบัดขนาด 400 ลิตร หลอดไฟ ลูกบิดล็อก...

 • ห้องสุขาเคลื่อนที่ ไฟเบอร์กลาสแบบอาบนํ้า 05.jpg
  ห้องอาบน้ำสําเร็จรูปไฟเบอร์กลาส สีฟ้า มีฝักบัวอาบน้ำตะขอเอนกประสงค์ที่วางสบู่ถังบำบัดขนาด 400 ลิตรหลอดไฟฟ้าแสงสว่างกลอนล็อกประตูภายนอกกลอนล็อกประตูภายใน 1 ชุดช่องระบายอากาศและกลิ่น...

 • ห้องสุขาเคลื่อนที่ PE สีแดงสำหรับอาบนํ้า 05.jpg
  ห้องอาบน้ำสําเร็จรูป PEทำจาก PE สีน้ำตาลแดง ขนาด กว้าง 0.90 ม. ลึก 1.10 ม.สูง 2.40 ม. อุปกรณ์ที่มีให้ในห้องอาบน้ำสําเร็จรูป 1 ฝักบัวอาบน้ำ 1 ชุด2 ตะขอเอนกประสงค์3 ที่วางสบู่4 ถังบำ...
Visitors: 3,034,733