ห้องน้ำสําเร็จรูปPE แบบนั่งยอง

   

ห้องน้ำสําเร็จรูปแบบนั่งยอง ถูกสุขลักษณะ สอาด ปลอดภัย สุขใจ สบายกาย

ห้องน้ำสําเร็จรูปแบบนั่งยองทำจาก PE สีน้ำตาลแดง (Mobile Toilet)

อุปกรณ์ที่มีให้ในห้องน้ำสําเร็จรูปแบบนั่งยอง
1 โถแบบนั่งยอง 1 ชุด
2 สายชำระ 1 ชุด
3 ก็อกสนาม 1 ชุด
4 ที่ใส่กระดาษชำระ 1 ชุด
5 ถังบำบัดขนาด 400 ลิตร 1 ชุด
6 หลอดไฟฟ้าแสงสว่าง 1 ชุด
7 กลอนล็อกประตูภายนอก 1 ชุด
8 กลอนล็อกประตูภายใน 1 ชุด
9 ช่องระบายอากาศและกลิ่น 3 ช่อง

จุดเด่นของห้องน้ำสําเร็จรูปแบบนั่งยอง (ดูห้องส้วมเคลื่อนที่หรือห้องสุขาเคลื่อนที่ทั้งหมด)

มีช่องระบายอากาศและกลิ่นมากถึง 3 ช่องมากพอสำหรับคนเข้าห้องน้ำสําเร็จรูปแบบนั่งยองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาอีกทั้งหลังคาโปร่งแสง(แต่ไม่โปล่งใส ปลอดภัยจากสายตาผู้คน)เพื่อประหยัดพลังงาน

Visitors: 2,959,738