ถังเก็บน้ำบนดิน ตราปลาวาฬ

ถังเก็บน้ำบนดิน ตราปลาวาฬ

แท้งค์น้ำ PE ตรา ปลาวาฬ รุ่น WIN 500 ขนาด 500 ลิตร
แท้งค์น้ำ PE ตรา ปลาวาฬ รุ่น WIN 700 ขนาด 700 ลิตร
แท้งค์น้ำ PE ตรา ปลาวาฬ รุ่น WIN 1000 ขนาด 1000 ลิตร
แท้งค์น้ำ PE ตรา ปลาวาฬ รุ่น WIT 3000 ขนาด 3000 ลิตร

 

Visitors: 2,970,862