ถังเก็บน้ำบนดิน ตราปลาวาฬ

 

แท้งค์น้ำ PE ตรา ปลาวาฬ WHALE รุ่น WIT 500 ขนาดบรรจุ 500 ลิตร ก.87 x ส.114 ท่อน้ำเข้า/ออก/ทิ้ง 1 นิ้ว ราคาปกติ 4,200. ลด45% ราคา 2,310.-
แท้งค์น้ำ PE ตรา ปลาวาฬ WHALE รุ่น WIT 1000 ขนาดบรรจุ 1000 ลิตร ก.107 x ส.145 ท่อน้ำเข้า/ออก/ทิ้ง 1 นิ้ว ราคาปกติ 5,100. ลด45% ราคา 2,805.-
แท้งค์น้ำ PE ตรา ปลาวาฬ WHALE รุ่น WIT 1500 ขนาดบรรจุ 1500 ลิตร ก.121 x ส.163 ท่อน้ำเข้า/ออก/ทิ้ง 1 นิ้ว ราคาปกติ 6,400. ลด45% ราคา 3,520.-
แท้งค์น้ำ PE ตรา ปลาวาฬ WHALE รุ่น WIT 2000 ขนาดบรรจุ 2000 ลิตร ก.123 x ส.195 ท่อน้ำเข้า/ทิ้ง 1 นิ้ว /ออก 2 นิ้ว ราคาปกติ 7,700. ลด45% ราคา 4,235.-
แท้งค์น้ำ PE ตรา ปลาวาฬ WHALE รุ่น WIT 2500 ขนาดบรรจุ 2500 ลิตร ก.138 x ส.188 ท่อน้ำเข้า/ทิ้ง 1 นิ้ว /ออก 2 นิ้ว ราคาปกติ 9,800. ลด45% ราคา 5,390.-
แท้งค์น้ำ PE ตรา ปลาวาฬ WHALE รุ่น WIT 3000 ขนาดบรรจุ 3000 ลิตร ก.163 x ส.192 ท่อน้ำเข้า/ทิ้ง 1 นิ้ว /ออก 2 นิ้ว ราคาปกติ 12,200. ลด45% ราคา 6,710.-


แท้งค์น้ำ PE ตรา ปลาวาฬ WHALE รุ่น THE ROCK1000 ขนาดบรรจุ 1000 ลิตร ก.100 x ส.154 ท่อน้ำเข้า1 นิ้ว/ออก/ทิ้ง 1 นิ้ว ราคาปกติ 7,100. ลด45%ราคา 3,905.-
แท้งค์น้ำ PE ตรา ปลาวาฬ WHALE รุ่น THE ROCK2000ขนาดบรรจุ 2000 ลิตร ก.128 x ส.196 ท่อน้ำเข้า1 นิ้ว/ออก/ทิ้ง 1 นิ้วราคาปกติ 12,200. ลด45%ราคา 6,710.-

แท้งค์น้ำ PE ตรา ปลาวาฬ WHALE รุ่น WIN 500 ขนาดบรรจุ 500 ลิตร ก.87 x ส.114 ท่อน้ำเข้า/ทิ้ง1 นิ้ว/ออก 1 นิ้ว ราคาปกติ 4,400. ลด45% ราคา 2,420.-
แท้งค์น้ำ PE ตรา ปลาวาฬ WHALE รุ่น WIN 1000 ขนาดบรรจุ 1000 ลิตร ก.107 x ส.145 ท่อน้ำเข้า/ทิ้ง 1 นิ้ว/ออก 1 นิ้ว ราคาปกติ 5,500. ลด45% ราคา 3,025.-
แท้งค์น้ำ PE ตรา ปลาวาฬ WHALE รุ่น WIN 1500 ขนาดบรรจุ 1500 ลิตร ก.121 x ส.163 ท่อน้ำเข้า/ทิ้ง 1 นิ้ว/ออก 1 นิ้ว ราคาปกติ 6,800. ลด45% ราคา 3,740.-
แท้งค์น้ำ PE ตรา ปลาวาฬ WHALE รุ่น WIN 2000 ขนาดบรรจุ 1500 ลิตร ก.123 x ส.195 ท่อน้ำเข้า/ทิ้ง 1 นิ้ว/ออก 2 นิ้ว ราคาปกติ 8,300. ลด45% ราคา 4,565.-
แท้งค์น้ำ PE ตรา ปลาวาฬ WHALE รุ่น WIN 2500 ขนาดบรรจุ 2500 ลิตร ก.138 x ส.188 ท่อน้ำเข้า/ทิ้ง 1 นิ้ว/ออก 2 นิ้ว ราคาปกติ 10,500. ลด45% ราคา 5,775.-
แท้งค์น้ำ PE ตรา ปลาวาฬ WHALE รุ่น WIN 3000 ขนาดบรรจุ 3000 ลิตร ก.163 x ส.192 ท่อน้ำเข้า/ทิ้ง 1 นิ้ว/ออก 2 นิ้ว ราคาปกติ 13,100. ลด45% ราคา 7,205.-

 

Visitors: 3,032,621