เครื่องกรองน้ำสแตนเลส 3 ท่อ6นิ้ว

เครื่องกรองน้ำสแตนเลส 3 ท่อ รุ่น SUS6-C

รายละเอียดสินค้า
1. เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 6 นิ้ว x ความสูง 80 ซ.ม.
2. ท่อน้ำ เข้า – ออก ขนาด ½ นิ้ว

เทคโนโลยี่การกรองของ เครื่องกรองน้ำสแตนเลส 3 ท่อ รุ่น SUS6-C
1 สารกรองคาร์บอน (Activated Carbon) (ควรเปลี่ยนทุกระยะ 12 ด.)
คาร์บอนมีหน้าที่กำจัดกลิ่นคลอรีน และสารอินทรีย์ ที่เป็นพิษต่อ ร่างกาย เช่น แก๊สไข่เน่า ผงซักฟอก ฟินอล สารไฮโดรคาร์บอน ฯลฯ

2 สารกรองเรซิ่น (Resin) (ควรเปลี่ยนทุกระยะ 12 ด.)
สารกรองเรซิ่นหรือ ion-exchange resin คือโพลิเมอร์ที่ไม่ละลายน้ำมีลักษณะเป็นทรงกลมที่มีโครงสร้างลักษณะพิเศษและมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 – 2 มิลลิเมตร ในกระบวนการกรองน้ำนั้นจะมีการใช้โซเดียมไอออนในการทำหน้าที่เป็นส่วนที่เรียกว่า Functional Group ซึ่งเคลือบติดกับผนังของสารกรองเรซิ่น เพื่อทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนประจุกับแคลเซียมและแมกนีเซียมที่เป็นสาเหตุของน้ำกระด้าง มีหินปูน

3 ไส้กรองเซรามิก (Ceramic) (ควรเปลี่ยนทุกระยะ 24 ด.)
ไส้กรองเซรามิก ทำหน้าที่กรองตะกอนละเอียด และ เชื้อโรค โดยไส้กรองที่มีความละเอียด 0.3 ไมครอน จะสามารถกรอง จุลินทรีย์ได้ดี ทำให้น้ำที่ผ่านออกมาสะอาดปราศจากจุลินทรีย์

รับประกัน 1 ปี ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ
สารกรอง ไส้กรอง หลอดยูวี และก๊อกน้ำไม่รับประกัน
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Visitors: 2,924,300