ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ MITSUBISHI รุ่น EP-205QS (200 วัตต์)

ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ MITSUBISHI รุ่น EP-205QS

Domestic/Automatic Constant Pressure Water Pump (EP)
ปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติแรงดันคงที่ (EP)
ทำงานอัตโนมัติตามจังหวะการเปิด-ปิดก๊อกน้ำ เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการแรงดันน้ำคงที่ ขนาดเล็กกะทัดรัด ประหยัดพื้นที่ติดตั้ง
-มอเตอร์ 200 วัตต์
-ระยะส่ง 18 เมตร
-ปริมาณน้ำ สูงสุด 49/41 (ลิตร/นาที)
-จำนวนก๊อก 1-5
-น้ำหนัก 12 กก
-ขนาด ฐาน (กว้างxลึกxสูง);380x320x340(มม)

ปั๊มน้ำ MITSUBISHI ทุกรุ่น

มอเตอร์ปั๊มน้ำMITSUBISHIพลังสูง ส่งกำลังน้ำได้แรง ทนทาน 
กล่องเก็บสายไฟ ปกป้องชุดสายไฟและอุปกรณ์เก็บประจุไฟฟ้า ( Condenser ) จากน้ำ แมลงและหนู เสริมความมั่นใจอีกชั้นด้วยกล่องเหล็กพิเศษสำหรับครอบอุปกรณ์เก็บประจุไฟฟ้าภายใน 
มอเตอร์รับประกัน 5 ปี มี Thermostat ป้องกัน Motor ไหม้ ในสภาวะที่ใช้งานผิดปกติ 
ชุดหัวปั๊มน้ำMITSUBISHIทำจากทองแดง ทำให้ทนทาน และไม่เป็นสนิม 
ระบบป้องกันน้ำไหลย้อนกลับ โดยเช็ควาล์วแบบแผ่นกลม เคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวตั้งจึงปิดน้ำได้สนิทตลอดเวลา 
เพิ่มสายดิน เพื่อความปลอดภัยในการติดตั้งเครื่องเมื่อใช้งาน 
ตัวถังความดันเคลือบด้วยสีพิเศษ ทั้งภายในและภายนอกป้องกันสนิม ปลอดสารพิษ 
ฝาครอบพลาสติกเนื้อหนาพิเศษ ใช้วัสดุไม่ลุกลามไฟ ทนทุกสภาวะ พร้อมน็อตยึดฝาครอบ เพิ่มความแข็งแรง ปลอดภัย


 • ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI รุ่น WP-105QS
  ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI ทุกรุ่น มอเตอร์ปั๊มน้ำMITSUBISHIพลังสูง ส่งกำลังน้ำได้แรง ทนทานกล่องเก็บสายไฟ ปกป้องชุดสายไฟและอุปกรณ์เก็บประจุไฟฟ้า ( Condenser ) จากน้ำ แมลงและหนู เสร...

 • ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI รุ่น WP-85QS
  ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI รุ่น WP-85QS Domestic/Automatic Water Pump (WP)ปั๊มน้ำอัตโนมัติ (WP)ทำงานอัตโนมัติ ตามจังหวะการเปิด-ปิดก๊อกน้ำ-มอเตอร์ 80 วัตต์-ระยะส่ง 8 เมตร.-ปริมาณน้...

 • ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI รุ่น WP-105QS
  ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI รุ่น WP-105QS Domestic/Automatic Water Pump (WP)ปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ (WP)ทำงานอัตโนมัติ ตามจังหวะการเปิด-ปิดก๊อกน้ำ-มอเตอร์ 100 วัตต์-ระยะส่ง 12 เมตร-ปริ...

 • ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI รุ่น WP-155QS
  ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI รุ่น WP-155QS Domestic/Automatic Water Pump (WP) ปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ (WP)ทำงานอัตโนมัติ ตามจังหวะการเปิด-ปิดก๊อกน้ำ-มอเตอร์ 150 วัตต์-ระยะส่ง 12 เมตร-ปร...

 • ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI รุ่น WP-205QS
  ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI รุ่น WP-205QS Domestic/Automatic Water Pump (WP)ปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ (WP)ทำงานอัตโนมัติ ตามจังหวะการเปิด-ปิดก๊อกน้ำ-มอเตอร์ 200 วัตต์-ระยะส่ง 18 เมตร-ปริ...

 • ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI รุ่น WP-255QS
  ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI รุ่น WP-255QS Domestic/Automatic Water Pump (WP)ปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ (WP)ทำงานอัตโนมัติ ตามจังหวะการเปิด-ปิดก๊อกน้ำ-มอเตอร์ 250 วัตต์-ระยะส่ง 20 เมตร-ปริ...

 • ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI รุ่น WP-305QS
  ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI รุ่น WP-305QS Domestic/Automatic Water Pump (WP)ปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ (WP)ทำงานอัตโนมัติ ตามจังหวะการเปิด-ปิดก๊อกน้ำ-มอเตอร์ 300 วัตต์-ระยะส่ง 20 เมตร-ปริ...

 • ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI รุ่น WP-355QS
  ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI รุ่น WP-355QS Domestic/Automatic Water Pump (WP)ปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ (WP)ทำงานอัตโนมัติ ตามจังหวะการเปิด-ปิดก๊อกน้ำ-มอเตอร์ 350 วัตต์-ระยะส่ง 20 เมตร-ปริ...

 • ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI รุ่น WP-405QS
  ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI รุ่น WP-405QS Domestic/Automatic Water Pump (WP)ปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ (WP)ทำงานอัตโนมัติ ตามจังหวะการเปิด-ปิดก๊อกน้ำ-มอเตอร์ 400 วัตต์-ระยะส่ง 22 เมตร-ปริ...

 • ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ MITSUBISHI ทุกรุ่น มอเตอร์ปั๊มน้ำMITSUBISHIพลังสูง ส่งกำลังน้ำได้แรง ทนทานกล่องเก็บสายไฟ ปกป้องชุดสายไฟและอุปกรณ์เก็บประจุไฟฟ้า ( Condenser ) จากน้ำ แมล...

 • ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ MITSUBISHI รุ่น EP-155QS
  ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ MITSUBISHI รุ่น EP-155QS Domestic/Automatic Constant Pressure Water Pump (EP)ปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติแรงดันคงที่ (EP)ทำงานอัตโนมัติตามจังหวะการเปิด-ปิดก๊อกน้...

 • ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ MITSUBISHI รุ่น EP-305QS
  ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ MITSUBISHI รุ่น EP-305QS Domestic/Automatic Constant Pressure Water Pump (EP)ปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติแรงดันคงที่ (EP)ทำงานอัตโนมัติตามจังหวะการเปิด-ปิดก๊อกน้...

 • ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ MITSUBISHI รุ่น EP-405QS
  ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ MITSUBISHI รุ่น EP-405QS Domestic/Automatic Constant Pressure Water Pump (EP)ปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติแรงดันคงที่ (EP)ทำงานอัตโนมัติตามจังหวะการเปิด-ปิดก๊อกน้...

 • ปั๊มน้ำอินเวอร์เตอร์ MITSUBISHI รุ่น IP-505QS
  ปั๊มน้ำอินเวอร์เตอร์ MITSUBISHI รุ่น IP-505QS Domestic/Inverter Water Pump (IP)ปั๊มน้ำแบบอินเวอร์เตอร์ (IP)ทำงานอัตโนมัติตามจังหวะการเปิด-ปิดก๊อกน้ำ ระบบอินเวอร์เตอร์ช่วยประหยัดพลั...

 • ปั๊มน้ำ MITSUBISHI ทุกรุ่น มอเตอร์ปั๊มน้ำMITSUBISHIพลังสูง ส่งกำลังน้ำได้แรง ทนทานกล่องเก็บสายไฟ ปกป้องชุดสายไฟและอุปกรณ์เก็บประจุไฟฟ้า ( Condenser ) จากน้ำ แมลงและหนู เสริมความมั่...

 • ปั๊มน้ำธรรมดา MITSUBISHI รุ่น CP-255QS
  ปั๊มน้ำธรรมดา MITSUBISHI รุ่น CP-255QS Domestic/Non-Automatic Water Pump (CP)ปั๊มน้ำแบบธรรมดา (CP)สำหรับดูดน้ำจากบ่อหรือถังพักน้ำ เพื่อส่งไปยังถังจ่ายน้ำบนอาคาร หรือนำไปใช้งานทั่วไ...

 • ปั๊มน้ำธรรมดา MITSUBISHI รุ่น CP-405QS
  ปั๊มน้ำธรรมดา MITSUBISHI รุ่น CP-405QS Domestic/Non-Automatic Water Pump (CP)ปั๊มน้ำแบบธรรมดา (CP)สำหรับดูดน้ำจากบ่อหรือถังพักน้ำ เพื่อส่งไปยังถังจ่ายน้ำบนอาคาร หรือนำไปใช้งานทั่วไ...

สินค้าที่ไกล้เคียงกัน

เครื่องกรองน้ำ แบบตั้งพื้นร้อน/เย็น ระบบ5ขั้นตอน UF NANO RO

เครื่องกรองน้ำ แบบตั้งโต๊ะ ระบบ5ขั้นตอน UF NANO RO

เครื่องกรองน้ำ แบบแขวน ระบบ5ขั้นตอน UF NANO

เครื่องกรองน้ำ AQUATEK นำเข้าจาก USA ทั้งชุด

เครื่องกรองน้ำสแตนเลส 2ขั้นตอน 3ขั้นตอน (ราคาถูก)

เครื่องกรองน้ำ แบบอันเดอร์ซิงค์ ระบบ5ขั้นตอน UF NANO RO

เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม เครื่องกรองน้ำโรงงาน

เครื่องกรองน้ำสำหรับโรงเรียน

เครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์

เครื่องทำน้ำแร่

เครื่องกรองตะกอน น้ำประปา น้ำบาดาล (สินค้าขายดี)

เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส ยอดขายอันดับ1 ลดราคา

เครื่องทำน้ำร้อนสแตนเลส ยอดขายอันดับ1 ลดราคา

ตู้ทำน้ำร้อน/น้ำเย็นสแตนเลส ยอดขายอันดับ1 ลดราคา

เครื่องกรองน้ำระบบ 40"+uv30w.

เครื่องกรองน้ำตู้ปลา

แท้งค์น้ำสแตนเลส ลดราคา

แท้งค์น้ำ PE

Visitors: 2,952,536