เครื่องกรองน้ำดื่ม RO

เครื่องกรองน้ำดื่ม RO ร้อน เย็น รุ่น CC 701HC
เป็นเครื่องกรองน้ำดื่ม RO ร้อน เย็น(เครื่องกรองน้ำตั้งพื้น) มีระบบ มีระบบ RO, UF, NANO,Pi ORP และอีกมากมายหลายระบบ

ขั้นตอนการกรอง เครื่องกรองน้ำดื่ม RO 5 ขั้นตอน
1 Sediment Filter ไส้กรองเกาหลี : (ควรเปลี่ยนทุกระยะ 12 ด.)
ไส้กรอเครื่องกรองน้ำดื่ม ROที่เป็นใยสังเคราะห์ที่มีความละเอียดขนาด 5.00 ไมครอน สามารถดักจับฝุ่นสิ่งสกปรกที่ปะปนมากับน้ำและสารแขวงลอย เช่น โคลน ทราย หินปูน สนิมเหล็ก ฯลฯ

2 Resin Filter ไส้กรองเกาหลี : (ควรเปลี่ยนทุกระยะ 12 ด.)
ทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนประจุกับแคลเซียมและแมกนีเซียมที่เป็นสาเหตุของน้ำกระด้าง

3 Pre Carbon Filter ไส้กรองเกาหลี : (ควรเปลี่ยนทุกระยะ 12 ด.)
ไส้กรองคาร์บอนสำหรับเครื่องกรองน้ำดื่ม ROที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดกลิ่นคลอรีนในน้ำ และสารอินทรีย์ ที่เป็นพิษต่อ ร่างกาย เช่น แก๊สไข่เน่า ผงซักฟอก ฟินอล สารไฮโดรคาร์บอน ฯลฯ

4 Reverse Osmosis Membrane (RO) เมมเบลนเกาหลี : (ควรเปลี่ยนทุกระยะ 24 ด.)
ไส้กรองเมมเบลนสำหรับเครื่องกรองน้ำดื่ม RO ที่มีความละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน สามารถกรองสารละลายต่างๆในน้ำ เช่น สารตะกั่ว สารปรอท สารตกค้างจากยาฆ่าแมลง สารอินทรีย์ ไว้รัส และแบคทรีเรียโดย ถูกกำจัดออกได้สูงสุดถึง 98%

5 Post Carbon Filter ไส้กรองเกาหลี : (ควรเปลี่ยนทุกระยะ 12 ด.)
คาร์บอนสำหรับเครื่องกรองน้ำดื่ม RO ซึ่งปรับปรุงคุณภาพและรสชาติของน้ำขั้นตอนสุดท้าย โดยการกำจัดกลิ่น สี ก๊าซ ปรับปรุงรสชาติของน้ำดื่ม

OPTION (แนวทางเลือกที่จะเพิ่มไป(แนะนำให้ใช้ Pi ORP เป็นน้ำด่าง)) : (ควรเปลี่ยนทุกระยะ 24 ด.)

คุณสมบัติ Pi ORP
1 มีคุณสมบัติ Anti-oxidation
2 สามารถซึมน้ำเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็ว
3 มีแร่ธาตุ แคลเซียม แมกนีเซียม ป้องกันโรคกระดูกพรุน
4 มีโมเลกุลเล็ก อนุภาคของน้ำแตกตัวเล็กลง เป็น 6 โมเลกุล ทำให้น้ำเป็นตัวทำละลายได้ดี
5 เป็นน้ำด่าง จึงช่วยรักษาสมดุล และสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายได้

ขั้นตอนการกรอง
1 Sediment Filter
2 Resin Filter
3 Pre Carbon Filter
4 Membrane RO หรือ UF หรือ NANO
5 Pi ORP
6 Post Carbon Filte

*หากเป็นเครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบ UF ในขั้นตอนที่ 4 จะเป็น Ultra Filtration Membrane (UF) :(ควรเปลี่ยนทุกระยะ 24 ด.)
ไส้กรองเมมเบลนที่มีความละเอียด 0.01 ไมครอน สามารถกรองกำจัดเชื่อจุลินทรีย์ที่แขวงอยู่ในน้ำตลอดจน ไวรัส และแบคทรีเรีย น้ำจึงสะอาดบริสุทธิ์ และยังคงไว้ซึ่งแร่ธาตุต่างๆ

*หากเป็นเครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบ Nano ในขั้นตอนที่ 4 จะเป็น Nano Membrane : (ควรเปลี่ยนทุกระยะ 24 ด.)
คุณสมบัติ Nano Membrane
สามารถกรองไวรัส ( VIRUSES )และ ตะกอนละเอียด ( PARTICLES )ที่มีขนาดเล็ก >0.001 ไมครอน ซึ่งเป็นหน่วนที่มีความละเอียดสูง ทำให้น้ำที่ผ่านระบบ NANO MEMBRANCE FILTER ถือได้ว่าเป็นน้ำที่สะอาดมาก เหมาะสมกับการบริโภค,ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคและแบคทีเรีย
ขั้นตอนขั้นตอนการกรองของ Nano Membrane
- ผง Tourmoline ทำหน้าที่กระตุ้นให้เกิดการผลิตไฮโดรเจน และทำให้เกิดกระบวนการเพิ่มประจุไฟฟ้า
- ผง Magnetite ทำหน้าที่ควบคุมปฎิกิริยาการเพิ่มและลดออกซิเจน
- ผง Zeolite เป็นสารที่มีคุณสมบัติเป็นตัวแทนที่ประจุไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี(โดยอาศัยกระบวนการดูดซึม)
- Gur binder (ผ่านการรับรองจาก FDA) และสารยึดเกาะที่มีส่วนผสมของโพลีเอธิลินที่อัดตัวกันเป็นรูพรุนภายในไส้กรอง
- ผง Carbon ทำหน้าที่ดูดซับสารเคมี ทั้งสารอินทรีย์ และอนินทรีย์ต่างๆ

Specifications:   
 Dimension :    370x430x1215 
 Hot water tank:  3.0 L
 Cold water tank:                 10.5 L
 Voltage Heater :  450 W
 Hot:  85°C-90°C
 Cold:  4°C-8°C
 Coolant :  134 A
 Consuming :  110 W
Visitors: 2,868,586