เครื่องกรองน้ำ แบบตั้งโต๊ะทุกรุ่น เครื่อง กรอง น้ำ ประปา มีทั้งอุณหภูมิปกติ  และร้อน เย็น มีระบบ UF NANO PI ORP PI+ORP UV RO

เครื่องกรองน้ำแบบตั้งโต๊ะ C&S มีทั้งอุณหภูมิปกติ  และร้อน มีระบบ UFNANOPIORPPI+ORPUVRO และอีกมากมายแต่ละรุ่นมีหลากหลายสีให้เลือก

ขัอดีของเครื่องกรองน้ำ C&S ถูก – ดี – คุ้ม + บริการเป็นเลิศ

เครื่องกรองน้ำดื่ม คุณภาพดี ราคาประหยัด

- เรามีอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำครบครัน

- อุปกรณ์เครื่องกรองน้ำทุกชิ้นส่วนนำเข้าจากต่างประเทศ

- เราใช้อุปกรณ์เครื่องกรองน้ำของแท้ทนนานปี

- รับประกัน เครื่องกรองน้ำ 1 ปี

- เรามีทีมช่าง เครื่องกรองน้ำ มืออาชีพ ชำนาญกว่า 10 ปี

 

เครื่องกรองน้ำแบบตั้งโต๊ะ MODEL : WP1-101P

เครื่องกรองน้ำดื่มอุณหภูมิห้อง ระบบ RO 4 ขั้นตอน รุ่น WP1-101
เครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบ RO 4 ขั้นตอน
แบบตั้งโต๊ะ อุณหภูมิห้อง
1 Sediment Filter 
2 Pre Carbon Filter 
3 Reverse Osmosis Membrane (RO)
4 Post Carbon Filter

 

เครื่องกรองน้ำแบบตั้งโต๊ะ MODEL : CC3-02A  

เครื่องกรองน้ำดื่มร้อน เย็น ระบบ RO 4 ขั้นตอน รุ่น CC3-02A
เครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบ RO 4 ขั้นตอน
แบบตั้งโต๊ะ ร้อน เย็น
1 Sediment Filter 
2 Pre Carbon Filter 
3 Reverse Osmosis Membrane (RO)
4 Post Carbon Filter

 

เครื่องกรองน้ำแบบตั้งโต๊ะ MODEL : CC08-02 

เครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบ RO 4 ขั้นตอน ร้อน เย็น รุ่น CC08-02
เครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบ RO 4 ขั้นตอน
แบบตั้งโต๊ะ ร้อน เย็น
1 Sediment Filter 
2 Pre Carbon Filter 
3 Reverse Osmosis Membrane (RO)
4 Post Carbon Filter

 

เครื่องกรองน้ำแบบตั้งโต๊ะ MODEL : CTP-RO-50 

เครื่องกรองน้ำดื่มอุณหภูมิห้อง ระบบ RO 4 ขั้นตอน รุ่น CTP-RO-50
เครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบ RO 4 ขั้นตอน
แบบตั้งโต๊ะ อุณหภูมิห้อง
1 Sediment Filter 
2 Pre Carbon Filter 
3 Reverse Osmosis Membrane (RO)
4 Post Carbon Filter

 

เครื่องกรองน้ำแบบตั้งโต๊ะ MODEL : CC0-806A 

เครื่องกรองน้ำดื่มอุณหภูมิห้อง ระบบ RO 4 ขั้นตอน รุ่น CC0-806A มีกาต้มน้ำ
เครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบ RO 4 ขั้นตอน
แบบตั้งโต๊ะ มีกาต้มน้ำร้อน
1 Sediment Filter 
2 Pre Carbon Filter 
3 Reverse Osmosis Membrane (RO)
4 Post Carbon Filter

 

เครื่องกรองน้ำแบบตั้งโต๊ะ MODEL : GMS-707 

เครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบ RO 4 ขั้นตอน รุ่น GMS-707
เครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบ RO 4 ขั้นตอน
แบบตั้งโต๊ะ อุณหภูมิห้อง
1 Sediment Filter 
2 Pre Carbon Filter 
3 Reverse Osmosis Membrane (RO)
4 Post Carbon Filter

 

เครื่องกรองน้ำแบบตั้งโต๊ะ MODEL : GMS-707T 

เครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบ RO 4 ขั้นตอน รุ่น GMS-707T
เครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบ RO 4 ขั้นตอน
แบบตั้งโต๊ะ อุณหภูมิห้อง
1 Sediment Filter 
2 Pre Carbon Filter 
3 Reverse Osmosis Membrane (RO)
4 Post Carbon Filter

 

เครื่องกรองน้ำแบบตั้งโต๊ะ MODEL : KS-1000

เครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบ RO 4 ขั้นตอน รุ่น KS-1000
เครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบ RO 4 ขั้นตอน
แบบตั้งโต๊ะ อุณหภูมิห้อง
1 Sediment Filter 
2 Pre Carbon Filter 
3 Reverse Osmosis Membrane (RO)
4 Post Carbon Filter

 

เครื่องกรองน้ำแบบตั้งโต๊ะ MODEL : SW-5000

เครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบ RO 4 ขั้นตอน รุ่น SW-5000
เครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบ RO 4 ขั้นตอน
แบบตั้งโต๊ะ อุณหภูมิห้อง
1 Sediment Filter 
2 Pre Carbon Filter 
3 Reverse Osmosis Membrane (RO)
4 Post Carbon Filter

 

เครื่องกรองน้ำแบบตั้งโต๊ะ MODEL : W2-1000

เครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบ RO 4 ขั้นตอน รุ่น W2-1000
เครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบ RO 4 ขั้นตอน
แบบตั้งโต๊ะ อุณหภูมิห้อง
1 Sediment Filter 
2 Pre Carbon Filter 
3 Reverse Osmosis Membrane (RO)
4 Post Carbon Filter

Visitors: 2,880,868